Câu 2 trang 17 SBT Công Nghệ 6 – Kết nối tri thức


Đề bài

Ghép thông tin ở cột A với thông tin phù hợp ở cột B để chỉ ra được tiêu chí phân loại trang phục

A

B

   

1. Trang phục trẻ em

2. Trang phục thể thao

3. Trang phục nam

4. Trang phục mùa đông

a) Theo công dụng

b) Theo thời tiết

c) Theo lứa tuổi

d) Theo giới tính

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Trang phục rất đa dạng và phong phú, có thể phân loại như sau: theo giới tính; theo lứa tuổi; theo thời tiết; theo công dụng. 


Lời giải chi tiết

Ghép thông tin ở cột A với thông tin phù hợp ở cột B để chỉ ra được tiêu chí phân loại trang phục

1. Trang phục trẻ em - c) Theo lứa tuổi

2. Trang phục thể thao - a) Theo công dụng

3. Trang phục nam - d) Theo giới tính

4. Trang phục mùa đông - b) Theo thời tiết

Loigiahay.com

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu