Tổng hợp các đoạn văn nghị luận về tác phẩm Bài học đường đời đầu tiên

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Giới thiệu các đoạn văn mẫu về tác phẩm Bài học đường đời đầu tiên bao gồm các bài phân tích, cảm nhận, liên hệ so sánh hay nhất bám sát chương trình học

Xem thêm tất cả các tác phẩm khác tại:Chuyên Đề - Tác Phẩm môn Ngữ Văn

Viết một đoạn văn miêu tả Dế Mèn trong truyện Bài học đường đời đầu tiên

Viết một đoạn văn miêu tả Dế Mèn trong truyện Bài học đường đời đầu tiên trong đó có sử dụng phó từ hay nhất

Xem chi tiết

Hãy đóng vai Dế Mèn và viết về bài học của Dế bằng một đoạn văn (từ 150 đến 200 chữ), trong đó sử dụng ít nhất hai câu mở rộng thành phần chính bằng cụm từ.

Hãy đóng vai Dế Mèn và viết về bài học của Dế bằng một đoạn văn (từ 150 đến 200 chữ), trong đó sử dụng ít nhất hai câu mở rộng thành phần chính bằng cụm từ.

Xem chi tiết

Viết đoạn văn diễn tả lại tâm trạng của Dế Mèn (theo lời của Dế Mèn) sau khi chôn cất xong Dế Choắt.

Viết đoạn văn diễn tả lại tâm trạng của Dế Mèn (theo lời của Dế Mèn) sau khi chôn cất xong Dế Choắt.

Xem chi tiết

Viết đoạn văn ngắn miêu tả nơi Dế Mèn và Dế Choắt sinh sống theo trí tưởng tượng của em.

Viết đoạn văn ngắn miêu tả nơi Dế Mèn và Dế Choắt sinh sống theo trí tưởng tượng của em.

Xem chi tiết

Viết một đoạn văn diễn tả những suy nghĩ của em về nhân vật Dế Mèn trong văn bản “Bài học đường đời đầu tiên"

Viết một đoạn văn diễn tả những suy nghĩ của em về nhân vật Dế Mèn trong văn bản “Bài học đường đời đầu tiên"

Xem chi tiết

Viết đoạn văn nêu lên bài học rút ra từ văn bản "Bài học đường đời đầu tiên"

Viết đoạn văn nêu lên bài học rút ra từ văn bản "Bài học đường đời đầu tiên"

Xem chi tiết

Xem thêm tất cả các tác phẩm khác tại:Chuyên Đề - Tác Phẩm môn Ngữ Văn