Soạn văn 6 - CTST siêu ngắn Bài 10: Mẹ thiên nhiên

Soạn bài Ôn tập bài 10 SGK Ngữ văn 6 tập 2 Chân trời sáng tạo siêu ngắn


Soạn bài Ôn tập bài 10 siêu ngắn Ngữ văn 6 tập 2 Chân trời sáng tạo với đầy đủ lời giải tất cả các câu hỏi và bài tập

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 1

Câu 1 (trang 96 SGK Ngữ văn 6 tập 2)

Phương pháp giải:

Đọc lại các văn bản trên và điền vào bảng.

Lời giải chi tiết:

Câu 2

Câu 2 (trang 96 SGK Ngữ văn 6 tập 2)

Phương pháp giải:

Từ các văn bản thuyết minh đã học, em rút ra kết luận khi viết thể loại này.

Lời giải chi tiết:

 Khi viết văn bản thuật lại một sự kiện cần lưu ý về thời gian địa điểm, những hoạt động chính, cảm nhận, nhận xét, đánh giá về sự kiện, có thể sử dụng đan xen với đó là phương tiện giao tiếp phi ngôn ngữ.

Câu 3

Câu 3 (trang 96 SGK Ngữ văn 6 tập 2)

Phương pháp giải:

Từ bài học, hiểu được vai trò của thiên nhiên, từ đó em trả lời câu hỏi này.

Lời giải chi tiết:

Giữ gìn những báu vật mà mẹ thiên nhiên ban tặng có ý nghĩa rất quan trọng đối với nhân loại, đó là cuộc sống của chúng ta, môi trường sống của con người sẽ bị hủy hoại nếu chúng ta không giữ gìn và bảo vệ nó.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Các bài liên quan: - Bài 10: Mẹ thiên nhiên