Tiếng Việt 3

Tuần 5. Tới trường

Soạn bài Người lính dũng cảm trang 38 SGK Tiếng Việt 3 tập 1

Bình chọn:
4.6 trên 25 phiếu

Giải câu 1, 2, 3, 4, 5 bài Người lính dũng cảm trang 38 SGK Tiếng Việt 3 tập 1. Câu 2. Vì sao chú lính nhỏ quyết định chui qua lỗ hổng dưới chân rào?

Lời giải chi tiết

1. Các bạn nhỏ trong truyện chơi trò gì? Ở đâu?

Trả lời : Các bạn nhỏ trong truyện chơi trò bắn máy bay địch trong vườn trường.

2. Vì sao chú lính nhỏ quyết định chui qua lỗ hổng dưới chân rào?

Trả lời : Chú lính nhỏ quyết định chui qua lỗ hổng dưới chân rào vì chú sợ làm đổ hàng rào của vườn trường.

3. Việc leo rào của các bạn khác đã gây ra hậu quả gì?

Trả Lời : Việc leo rào của các bạn khác đã làm hàng rào bị đổ, tướng sĩ ngã đè lên luống hoa mười giờ, còn hàng rào đè lên chú lính.

4. Thầy giáo chờ mong điều gì ở học sinh trong lớp?

Trả lời : Thầy giáo chờ đợi học sinh trong lớp sự tự giác và can đảm nhận lỗi.

5. Ai là "người lính dũng cảm" trong truvện này?

Trả lời : Chính chú bé chui rào là "người lính dũng cảm" trong truyện này, chú đã kiên quyết sửa lỗi tức là đi ra sửa lại hàng rào và luống hoa.

Nội dung: Khi mắc lỗi phải biết nhận lỗi và sửa lỗi. Người dám nhận lỗi đề sửa lỗi là người dũng cảm.

Loigiaihay.com

Luyện Bài tập trắc nghiệm môn Tiếng Việt lớp 3 - Xem ngay