Tiếng Việt 3

Tuần 5. Tới trường

Chính tả: Mùa thu của em trang 45 SGK Tiếng Việt 3 tập 1

Bình chọn:
4.3 trên 8 phiếu

Giải câu 1, 2 bài Chính tả: Mùa thu của em trang 45 SGK Tiếng Việt 3 tập 1. Câu 2. Tìm tiếng có vần oam thích hợp với chỗ trống :

Lời giải chi tiết

1. Tập chép : Mùa thu của em (cả bài)

2. Tìm tiếng có vần oam thích hợp với chỗ trống :

a) Sóng vỗ oàm oạp.

b) Mèo ngoạm miếng thịt.

c) Đừng nhai nhồm nhoàm.

3. Tìm các từ :

a) Chứa tiếng bắt đầu bằng l hoặc n, có nghĩa như sau :

- Giữ chặt trong lòng bàn tay ⟶ nắm

- Rất nhiều ⟶ lắm

- Gạo dẻo để thổi xôi, làm bánh ⟶ nếp

b) Chứa tiếng có vần en hoặc eng, có nghĩa như sau :

- Loại nhạc cụ thổi ⟶ kèn

- Vật bằng sắt, gõ vào thì phát ra tiếng kêu ⟶ kẻng

- Vật đựng cơm cho mỗi người ăn trong bữa ăn ⟶ chén

Loigiaihay.com

Luyện Bài tập trắc nghiệm môn Tiếng Việt lớp 3 - Xem ngay