Soạn bài Cụm danh từ trang 116 SGK Văn 6

Bình chọn:
4.8 trên 53 phiếu

Câu 2: So sánh các cách nói sau đây rồi rút ra nhận xét về nghĩa của cụm danh từ so với nghĩa của một danh từ:

Câu 1: Các từ ngữ được in đậm dưới dây bổ sung ý nghĩa cho nhưng từ nào?

Ngày xưa, có hai vợ chồng ông lão đánh cá ở với nhau trong một túp lều nát trên bờ biển.

Trả lời:

Những từ in đậm bổ nghĩa trong câu:

-  Xưa: bổ nghĩa cho ngày,

-  Hai: bổ nghĩa cho có, hai vợ chồng;

-  Ông lão đánh cá: bổ nghĩa cho vợ chồng;

-  Một: bồ nghĩa cho túp lều;

-  Nát trên bờ biển bổ nghĩa cho túp lều.

Câu 2: So sánh các cách nói sau đây rồi rút ra nhận xét về nghĩa của cụm danh từ so với nghĩa của một danh từ:

-  túp lều / một túp lều

-  một túp lều / một túp lều nát

-  một túp lều nát / một túp lều nát trên bờ biển.

Trả lời:

Nghĩa của cụm danh từ đầy đủ hơn nghĩa của một mình danh từ. Số lượng phụ ngữ càng tăng, càng phức tạp hoá thì nghĩa của cụm danh từ càng đầy đủ hơn.

Câu 3: Tìm một cụm danh từ. Đặt câu với cụm danh từ ấy rồi rút ra nhận xét về hoạt động của cụm danh từ so với một danh từ.

Trả lời:

-  Ví dụ một cụm danh từ: những bông lúa

-  Đặt câu. Những bông lúa uốn câu nặng trĩu.

-   Nhận xét: Cụm danh từ hoạt động trong câu như một danh từ (có thể làm chủ ngữ, làm phụ ngữ; khi làm vị ngữ thì phải có từ là đứng trước.

Câu 4: Đọc câu văn sau và thực hiện yêu cầu bên dưới:

Vua sai ban cho làng ấy ba thúng gạo nếp với ba con trâu đực, ra lệnh làm sao phải nuôi cho ba con trâu ấy đẻ thành chín con, hẹn năm sau phải đem nộp đủ, nếu không thì cả làng phải tội.

a)   Tìm cụm danh từ có trong câu trên.

b)   Liệt kê những từ ngữ phụ thuộc đứng trước và sau danh từ trong các cụm danh từ trên, sẵp xếp chúng thành loại.

c)  Điền vào mô hình cụm danh từ.

Trả lời:

a)   Các cụm danh từ có trong câu:

-  làng ấy

-  ba thúng gạo nếp

-  ba con trâu đực

-  ba con trâu ấy

-  chín con

-  năm sau

-  cả làng.

b)   Liệt kê những từ ngữ phụ thuộc:

-  Các từ ngữ phụ thuộc đứng trước danh từ: cả, ba, chín

-   Các từ ngữ phụ thuộc đứng sau danh từ: ấy, nếp, đực, sau.

*  Sắp xếp chúng thành hai loại:

-   Các phụ ngữ đứng trước có hai loại:

+ cả

+ ba, chín

-   Các phụ ngữ đứng sau có hai loại:

+ nếp, đực, sau

+ ấy

c)  Điền các cụm danh từ vừa tìm được vào mô hình cụm danh từ:

Phần trước

Phần trung tâm

Phần sau

t2

t1

T1

T2

s1

s2

 

 

làng

 

 

ấy

 

ba

thúng

gạo

nếp

 

 

ba

con

trâu

đực

 

 

ba

con

trâu

 

ấy

 

chín

con

 

 

 

 

 

năm

 

sau

 

 

cả

làng

 

 

 

Loigiaihay.com

>>Học trực tuyến lớp 6, mọi lúc, mọi nơi môn Toán, Văn, Anh, Lý. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu

Các bài liên quan