Short story - Cat and mouse 2 trang 72,73 SGK Tiếng Anh lớp 3

Bình chọn:
4.2 trên 20 phiếu

Truyện ngắn Mèo và Chuột 2. Bài 1: Fill the gaps. Then listen and check. Bài 2: Ask and answer the questions.

Truyện ngắn Mèo và Chuột 2

Bài 1: Fill the gaps. Then listen and check. (Điền vào chồ trống. Sau đó nghe và kiểm tra lại)

Click tại đây để nghe:

2. Hello, Maurice! Xin chào, Maurice!

   Hello, Miu! Xin chào, Miu!

3. Maurice, this is Chit. He's a mouse.

Maurice, đây là Chit. Cậu ấy là chuột.

Pleased to meet you, Maurice.

Rất Vui được gặp cậu, Maurice.

Pleased to meet you too, Chit.

Mình cũng rất vui được gặp cậu, Chit.

4. Is this your house?

Đây là nhà của cậu à?

Yes, it is.

Vâng,  đúng rồi.

It's big!

Nó to thế!

That's right.

Đúng rồi.

5. Wow! Is that your chair?

 Đó là ghế của cậu à?

Yes, it is.

Vâng, đúng vậy.

It's beautiful!

Nó tuyệt đẹp!

Thank you!

Cảm ơn!

6. Do you like hide-and-seek?

Cậu có muốn chơi trốn tìm không?

Yes!

Có!

Good! Let's play hide-and-seek.

Tốt! Chúng ta cùng chơi trốn tìm nào.

7. One, two, three,...

Một, hai, ba,...

Bài 2: Ask and answer the questions.

(Hỏi và trả lời câu hỏi).

1.  What colour is Chit? Chit màu gì?

Chit is white. Chit màu trắng.

2.  Is Miu a brown cat? Miu là mèo nâu phải không?

No, it isn't. Miu is a black cat.

Không, không phải. Miu là mèo đen.

3. What colour is Maurice? Maurice màu gì?

Maurice is red. Maurice màu đỏ.

4. Is the house big or small? Nhà thì lớn hay nhỏ?

The house is big. Ngôi nhà thì lớn.

Bài 3: Number the sentences. Then act out in pairs.

(Đánh số vào những câu sau. Sau đó thực hành theo cặp).

[6]       Chit: It's big!

[7]      Maurice: That's right.

[5]           Maurice: Yes, it is.

[3]       Maurice: Pleased to meet you too.

[1]    Miu: Maurice, this is Chit.

[2]    Chit: Pleased to meet you, Maurice.

[4]     Chit: Is this your house?

Bài 4: Put the words in the correct order.

(Sắp xếp các từ sau theo thứ tự đúng).

1. Is that your chair?

2. Do you like hide-and-seek?

3. Pleased to meet you too.

4. Let's play hide-and-seek.

5. Is this your house?

Review 2 - trang 70,71 SGK Tiếng Anh lớp 3 Review 2 - trang 70,71 SGK Tiếng Anh lớp 3

Bài 1. Listen and tick. (Nghe và đánh dấu chọn). Bài 2: Listen and number. (Nghe và điền số).

Xem chi tiết
Lesson 3 - Unit 10 trang 68,69 SGK Tiếng Anh lớp 3 Lesson 3 - Unit 10 trang 68,69 SGK Tiếng Anh lớp 3

badminton (cầu lông), volleyball (bóng chuyền), chess (cờ), football (bóng đá), table tennis (bóng bàn), hide-and-seek (trốn tìm), skipping (nháy dây), skating (trượt pa-tanh), blind man's bluff (bịt mắt bắt dê).

Xem chi tiết
Lesson 2 - Unit 10 trang 66,67 SGK Tiếng Anh lớp 3 Lesson 2 - Unit 10 trang 66,67 SGK Tiếng Anh lớp 3

Lesson 2 (Bài học 2) Bài 1: Look, listen and repeat. (Nhìn, nghe và lặp lại). a) Do you like badminton, Linda? Bạn có thích cầu lông không Linda? Yes, I do.Vâng, tôi thích.

Xem chi tiết
Lesson 1 - Unit 10 trang 64,65 SGK Tiếng Anh lớp 3 Lesson 1 - Unit 10 trang 64,65 SGK Tiếng Anh lớp 3

Bài 5: Read and write. (Đọc và viết). Xin chào. Mình tên là Nam. Đây là những người bạn của mình, Quân, Mai, Linda, Tony và Phong. Vào giờ giải lao, chúng mình chơi những trò chơi và môn thể thao khác nhau. Quân và mình chơi cờ. Mai và Phong chơi bóng bàn. Linda và Tony chơi cầu lông.

Xem chi tiết
Lesson 1 - Unit 1 trang 6, 7 SGK tiếng Anh lớp 3 Lesson 1 - Unit 1 trang 6, 7 SGK tiếng Anh lớp 3

Bài 1: Look, listen and repeat. (Nhìn, nghe và đọc lại).a) A: Hello. I’m Mai. Xin chào. Mình là Mai.B: Hi/Mai. I'm Nam.Xin chào Mai. Mình là Nam.

Xem chi tiết
Lesson 1 - Unit 2 trang 12, 13 SGK Tiếng Anh lớp 3 Lesson 1 - Unit 2 trang 12, 13 SGK Tiếng Anh lớp 3

a) Hi. My name's Peter. Xin chào. Mình tên là Peter. Hello, Peter. My name's Nam. Xin chào, Peter. Mình tên là Nam.

Xem chi tiết
Lesson 1 - Unit 3 trang 18,19 SGK Tiếng Anh lớp 3 Lesson 1 - Unit 3 trang 18,19 SGK Tiếng Anh lớp 3

Bài 1: Look, listen and repeat. (Nhìn, nghe và đọc lại). a) This is Tony. Đây là Tony. Hello, Tony. Xin chào, Tony. b) And this is Linda. Và đây là Linda. Hi, Linda. Nice to meet you. Xin chào, Linda. Rất vui được biết bạn.

Xem chi tiết

>>Học trực tuyến các môn Toán, Tiếng Anh lớp 3 trên Tuyensinh247.com mọi lúc, mọi nơi cùng giáo viên giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu