Lesson 3 - Unit 10 trang 68,69 SGK Tiếng Anh lớp 3


badminton (cầu lông), volleyball (bóng chuyền), chess (cờ), football (bóng đá), table tennis (bóng bàn), hide-and-seek (trốn tìm), skipping (nháy dây), skating (trượt pa-tanh), blind man's bluff (bịt mắt bắt dê).

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Lesson 3 (Bài học 3)

1

Bài 1. Listen and repeat. 

(Nghe và lặp lại)

bl       blind       Do you like blind man's bluff?

sk      skating    I like skating.

2

Bài 2: Listen and write. 

(Nghe và viết).

1. blind man's bluff                

2. skating

Phương pháp giải:

Bài nghe:

1. I don't like chess. I like blind man's bluff.

2. They like skating.

3

Bài 3: Let’s chant. 

(Chúng ta cùng hát đồng dao).

What do you do at break time?

Break time. Break time.

What do you do at break time?

I play chess. I play chess. 

Break time. Break time.

What do you do at break time?

I play badminton. I play batminton.

Break time. Break time.

What do you do at break time?

I play table tennis. I play table tennis.

Break time. Break time.

What do you do at break time?

I play hide-and-seek. I play hide-and-seek.

Phương pháp giải:

Tạm dịch:

Bạn làm gì vào giờ ra chơi?

Giờ ra chơi. Giờ ra chơi.

Bạn làm gì vào giờ ra chơi?

Mình chơi cờ. Mình chơi cờ. 

Giờ ra chơi. Giờ ra chơi.

Bạn làm gì vào giờ ra chơi?

Mình chơi cầu lông. Mình chơi cầu lông.

Giờ ra chơi. Giờ ra chơi.

Bạn làm gì vào giờ ra chơi?

Mình chơi bóng bàn. Mình chơi bóng bàn.

Giờ ra chơi. Giờ ra chơi.

Bạn làm gì vào giờ ra chơi?

Mình chơi trốn tìm. Mình chơi trốn tìm.

Câu 4

Bài 4: Read and match.

(Đọc và nối).

Lời giải chi tiết:

1  - b What do you do at break time? - I like badminton.

2  - c Do you like football? - Yes, I do.

3  - a Let's play football. - OK. Let's play it.

4  - d What do Mai and Linda like? - They like chess.

Câu 5

Bài 5: Write about you. 

(Viết về bạn).

Lời giải chi tiết:

Hi! My name is Phuong Trinh. I like basketball. At break time, I play basketball with my friends.

(Chào. Mình tên Phương Trinh. Mình thích bóng rổ. Lúc nghỉ giải lao, mình chơi bóng rổ với các bạn của mình.)

 

Câu 6

Bài 6: Project. (Đề án/Dự án).

Phương pháp giải:

Trò chơi “Bingo”

Trong trò chơi này, trước tiên, giáo viên sẽ lấy một tờ giấy lớn có kẻ ô vuông. Các em hãy vẽ lại giống y như vậy vào tập vở của mình. Khi mọi việc đã sẵn sàng, cô giáo sẽ đọc to một từ vựng nào đó. Các em sẽ đánh chéo từ mà các em cho là đúng như đã nghe. Và cứ tiếp tục như thế cho tới khi có một vài học sinh có 3 từ vựng cùng hàng thì học sinh đó là người thắng trò chơi "Bingo". Học sinh sẽ đọc to từ mà mình đã đánh chéo và đặt câu với từng từ vựng đó.

Ví dụ: badminton -> I play badminton at break time. (Mình chơi cầu lông trong giờ giải lao).

badminton (cầu lông), volleyball (bóng chuyền), chess (cờ), football (bóng đá), table tennis (bóng bàn), hide-and-seek (trốn tìm), skipping (nháy dây), skating (trượt pa-tanh), blind man's bluff (bịt mắt bắt dê).

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.3 trên 88 phiếu

>> Học trực tuyến các môn Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh lớp 3 trên Tuyensinh247.com. Cam kết giúp con lớp 3 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.


Hỏi bài