Review 2 - trang 70,71 SGK Tiếng Anh lớp 3


Bài 1. Listen and tick. (Nghe và đánh dấu chọn). Bài 2: Listen and number. (Nghe và điền số).

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 1

Bài 4: Read and match. (Đọc và nối).

Lời giải chi tiết:

1  - e Is your school big? - Yes, it is.

2  - c  Are those your books? - Yes, they are.

3  - a What colour is your school bag? - It's brown.

4  - b May I come in? - Yes, you can.

5  - d What do you do at break time? - I play basketball.

Câu 2

Bài 5: Look and say(Nhìn và nói).

Lời giải chi tiết:

a)   What do you do at break time?

Bọn làm gì vào giờ giải lao?

I play football.

Mình chơi bóng đá.

b)   Are these your books?

Đây là những quyển sách của bạn phải không?

No, they aren't. / Yes, they are.

Không, không phải. / Vâng, đúng rồi.

c)   What colour are your pencils, Nam?

Những cây viết chì của bạn màu gì vậy Nam?

My pencils are red.

Những cây viết chì của mình màu đỏ.

d)   May I close my book?

Em có thể đóng sách của em lại không ạ?

Yes, you can.

Vâng, em có thể.

Loigiaihay.com

1

Bài 1. Listen and tick. (Nghe và đánh dấu chọn).

Click tại đây để nghe:

Lời giải chi tiết:

1. a    2. b    3. a    4. b     5. b

Audio script

1. Class: Good morning, Miss Hien.

Miss Hien: Sit down, please.

2. Linda: Is your school big?

Nam: Yes, it is.

3. Mai: What colour is your book?

Tony: It's green.

4. Mai: What colour are your pencils, Nam?

Nam: They are red.

5. Linda: What do you do at break time?

Nam: I play football.

Linda: Great!

2

Bài 2: Listen and number. (Nghe và điền số).

Click tại đây để nghe:

Lời giải chi tiết:

a 3     b 4    c 1     d 2

Audio script

1.  Nam: May I come in?

Miss Hien: Yes, you can.

2. Tom: Is that the classroom?

Mai: No, it isn't. It's the computer room.

3. Tom: Is that your pencil case?

Mai: What colour is it?

Tom: It's pink.

Mai: Yes. It's my pencil case.

4. Mary: What do you do at break time?

Mai: I play hide-and-seek.

3

Bài 3: Read and complete(Đọc và hoàn thành câu).

Lời giải chi tiết:

(1) school    (2) playground    (3) room    (4) Quan

Đây là trường của mình. Nó to. Mình học lớp 3B. Lớp của mình cũng lớn. Bây giờ là giờ giải lao. Có nhiều bạn của mình ở trên sân trường. Mình ở trong phòng vi tính với Quân bạn của mình.

Sub đăng ký kênh giúp Ad nhé !


Bình chọn:
4.3 trên 97 phiếu

>> Học trực tuyến các môn Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh lớp 3 trên Tuyensinh247.com mọi lúc, mọi nơi cùng giáo viên giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu


Gửi bài