Tiếng Anh lớp 10 Mới Unit 9: Preserving The Environment - Bảo vệ môi trường

Project - trang 47 Unit 9 SGK Tiếng Anh 10 mới


Tổng hợp bài tập phần Project - trang 47 Unit 9 SGK Tiếng Anh 10 mới.

Video hướng dẫn giải

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 1

Video hướng dẫn giải

1. Imagine the area in which your school is located has suffered from environmental pollution. Work in groups.

(Tưởng tượng một khu vực trong đó trường em nằm ở khu vực đó đã chịu ô nhiễm môi trường. Làm theo nhóm.)

– Discuss one type of pollution and its causes and effects on the natural environment and the health of the local people.

– Find some pictures/photos to illustrate the pollution problem.

– Write some practical advice on how to reduce this type of pollution.

Tạm dịch:

-   Thảo luận một loại ô nhiễm và nguyên nhân, và tác động của nó lên môi trường tự nhiên và sức khỏe của người dân địa phương.

-   Tìm vài bức tranh/ hình ảnh để minh họa uấn đề ô nhiễm.

-   Viết ra vài lời khuyên về cách giảm loại ô nhiễm này.

 

Lời giải chi tiết:

Air pollution is becoming one of the biggest problems in Hanoi. Emissions and exhaust fumes from factories and vehicles cause air pollution. It is negatively affecting our lives in many ways, therefore, we should take a step to reduce the risks. We can take public transport instead of driving, cut down on energy use, plant more trees as well as try to recycle as much as possible.

 (Ô nhiễm không khí là một trong những vấn đề lớn tại Hà Nội. Các khí thải từ phương tiện và nhà máy gây nên ô nhiễm không khí. Nó đang ảnh hưởng một cách tiêu cực lên cuộc sống của chúng ta vì vậy chúng ta cần làm mọi cách để giảm thiểu rủi ro. Chúng ta có thể đi phương tiện công cộng thay vì lái xe, cắt giảm việc sử dụng năng lượng, trồng thêm cây xanh cũng như là tái chế nhiều nhất có thể)

 

Câu 2

Video hướng dẫn giải

2. Prepare and give a presentation to your class.

(Chuẩn bị và thuyết trình trước lớp)

 

Lời giải chi tiết:

Hi everyone, today I am going to present to you the air pollution in Ha Noi. Ha Noi is now facing a severe air pollution due to gases from personal vehicles and from industrial factories. People here are now suffering from deadly diseases like lung cancer and problems of respiration. The trees which are being cut down for building highway have also contributed to the issue.

So what we can do to reduce it? We had better use public transportation as usually as possible. In addition, trees should be planted around the city and the government should also limit the number of vehicle moving inside the city.

Do you have any other special ideas?

Thanks for listening!

Loigiaihay.com

 

Sub đăng ký kênh giúp Ad nhé !


Bình chọn:
4.2 trên 13 phiếu

Luyện Bài tập trắc nghiệm môn Tiếng Anh lớp 10 - Xem ngay

>> Học trực tuyến Lớp 11 năm học mới trên Tuyensinh247.com, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu


Gửi bài