Nhạc cụ trang 35 SGK Âm nhạc 2 - Chân trời sáng tạo


Nhạc cụ trang 35

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 1

Đọc tiết tấu và luyện tập gõ trai-en-gô

Phương pháp giải:

Đọc tiết tấu

Lời giải chi tiết:

Câu 2

Đọc tiết tấu và luyện tập mẫu đệm bằng vận động cơ thể

Phương pháp giải:

Đọc tiết tấu

Lời giải chi tiết:

Câu 3

Thực hành đệm cho bài hát Năm mới bình an


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Các bài liên quan: - Chủ đề 5: Mùa xuân hân hoan