Ngữ pháp: Unit 11 This is my family

Bình chọn:
4.1 trên 13 phiếu

Khi muốn hỏi về một ai đó, ta sử dụng cấu trúc bên dưới: Hỏi: Who's that? Ai thế? / Đó là ai vậy? Trả lời: That's my brother.

NGỮ PHÁP

Khi muốn hỏi về một ai đó, ta sử dụng cấu trúc bên dưới:

Hỏi: Who's that?

Ai thế? / Đó là ai vậy?

Trả lời: That's my brother.

Đó là anh trai mình.

* Chú ý: "Who's" là từ viết tắt của "Who is", "That's" là từ viết tắt của "That is".

Loigiaihay.com

Các bài liên quan: - Unit 11: This is my family - Đây là gia đình tôi