Lesson 2 - Unit 11 trang 8,9 SGK Tiếng Anh lớp 3


Bài 5: Read and complete. (Đọc và hoàn thành).Xin chào! Tên của mình là Quân. Mình 10 tuổi. Đó là tấm hình về gia đình mình. Ba mình 44 tuổi. Mẹ mình 39 tuổi. Anh trai mình 14 tuổi.

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Lesson 2 (Bài học 2)

1

Bài 1: Look, listen and repeat. 

(Nhìn, nghe và lặp lại).

Phương pháp giải:

a)   That's my brother.

(Đó là em trai mình.)

How old is your brother?

(Em trai bạn bao nhiêu tuổi?)

He is seven.

(Em ấy 7 tuổi.)

b)   That's my grandmother.

(Đó là bà mình.)

How old is she?

(Bà bao nhiêu tuổi?)

She's sixty-five.

(Bà 65 tuổi.)

Quảng cáo
decumar

2

Bài 2: Point and say. 

(Chỉ và nói).

Lời giải chi tiết:

a)  How old is your grandfather?

(Ông bạn bao nhiêu tuổi?)

He's sixty-eight.

(Ông mình 68 tuổi.)

b)  How old is your grandmother?

(Bà bạn bao nhiêu tuổi?)

She's sixty-five.

(Bà mình 65 tuổi.)

c)   How old is your father?

(Ba (bố) bạn bao nhiêu tuổi?)

He's forty-two.

(Ba mình 42 tuổi.)

d)  How old is your mother?

(Mẹ bạn bao nhiêu tuổi?)

She's forty-one.

(Mẹ mình 41 tuổi.)

e)  How old is your brother?

(Anh trai bạn bao nhiêu tuổi?)

He's thirteen.

(Anh ấy 13 tuổi.)

e)  How old is your sister?

(Chị gái bạn bao nhiêu tuổi?)

She's ten.

(Chị ấy 10 tuổi.)

3

Bài 3: Let’s talk

(Chúng ta cùng nói).

How old is your grandfather?

(Ông bạn bao nhiêu tuổi?)

He's sixty-nine.

(Ông mình 69 tuổi.)

How old is your grandmother?

(Bà bạn bao nhiêu tuổi?)

She's sixty-six.

(Bà mình 66 tuổi.)

How old is your father?

(Ba (bố) bạn bao nhiêu tuổi?)

He's forty-five.

(Ba mình 45 tuổi.)

How old is your mother?

(Mẹ bạn bao nhiêu tuổi?)

She's forty-two.

(Mẹ mình 42 tuổi.)

How old is your brother?

(Anh trai bạn bao nhiêu tuổi?)

He's eight.

(Anh ấy 8 tuổi.)

How old is your sister?

(Em gái bạn bao nhiêu tuổi?)

She's six.

(Em ấy 6 tuổi.)

Câu 4

Bài 4: Listen and number. 

(Nghe và điền số)

Phương pháp giải:

Bài nghe:

1. Tom: That's my sister.

    Mai: How old is she?

   Tom: She's six years old.

2. Tom: That's my grandfather.

    Linda: How old is he?

   Tom: He's sixty-eight.

3. Mai: Who's that?

   Tom: It's my grandmother.

   Mai: How old is she?

   Tom: She's sixty-four.

4. Mai: And who's that?

   Tom: It's my brother.

    Mai: How old is he?

   Tom: He's thirteen.

Lời giải chi tiết:

a. 3       b. 4       c. 2      d. 1

Câu 5

Bài 5: Read and complete.

(Đọc và hoàn thành).

Phương pháp giải:

Tạm dịch:

Xin chào! Tên của mình là Quân. Mình 10 tuổi. Đó là tấm hình về gia đình mình.

Ba mình 44 tuổi. Mẹ mình 39 tuổi. Anh trai mình 14 tuổi.

Lời giải chi tiết:

 

 

Age

Quan

10

His father

44

His mother

39 

His brother

14

 

Câu 6

Bài 6: Write about your family. 

(Viết về gia đình của bạn).

Lời giải chi tiết:

1. How old are you? - I am eight years old.

( Bạn bao nhiêu tuổi? - Mình 8 tuổi.)

2. How old is your mother?  - She is thirty-one years old.

(Mẹ bạn bao nhiêu tuổi? - Mẹ mình 31 tuổi.)

3. How old is your father?  - He is thirty-seven years old.

(Ba bạn bao nhiêu tuổi? - Ba mình 37 tuổi.)

4. How old is your brother?  - He is six years old.

(Em trai bạn bao nhiêu tuổi? - Em ấy 6 tuổi.)

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.5 trên 259 phiếu

>> Học trực tuyến các môn Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh lớp 3 trên Tuyensinh247.com. Cam kết giúp con lớp 3 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.