Mục III - Phần A - Trang 13 Vở bài tập Vật lí 7


Giải trang 13 VBT vật lí 7 Mục III - Vận dụng (Phần A - Học theo SGK) với lời giải chi tiết các câu hỏi và lý thuyết trong bài 3

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

III - VẬN DỤNG

C5.

Khi đưa miếng bìa từ từ lại gần màn chắn hơn thì bóng tối ....., bóng nửa tối ....

Lời giải chi tiết:

Khi đưa miếng bìa từ từ lại gần màn chắn hơn thì bóng tối trên màn đều thu hẹp lại hơn, bóng nửa tối trên màn cũng thu hẹp lại hơn. Khi miếng bìa gần sát màn chắn thì hầu như không còn bóng nửa tối nữa, chỉ còn bóng tối rõ nét. 

C6.

Dùng quyển vở che đèn ống thì ta vẫn đọc được trang sách để trên bàn vì ....

Lời giải chi tiết:

Dùng quyển vở che đèn ống thì ta vẫn đọc được trang sách để trên bàn vì bóng đèn ống là nguồn sáng rộng (lớn) nên quyển vở không che kín được đèn ống, do đó vẫn có một phần ánh sáng của đèn ống truyền tới trang sách, có bóng nửa tối và ta vẫn đọc sách được. 

Ghi nhớ:

+ Bóng tối nằm ở phía sau vật cản, không nhận được ánh sáng từ nguồn sáng truyền tới.

+ Bóng nửa tối nằm ở phía sau vật cản, nhận được ánh sáng một phần của nguồn sáng truyền tới.

+ Nhật thực toàn phần (hay một phần) quan sát được ở chỗ có bóng tối (hay bóng nửa tối) của Mặt Trăng trên Trái Đất.

+ Nguyệt thực xảy ra khi Mặt Trăng bị Trái Đất che khuất không được Mặt Trời chiếu sáng.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.6 trên 19 phiếu

Tham Gia Group Dành Cho 2K12 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí