Mục II - Phần A - Trang 68 Vở bài tập Vật lí 7


Giải trang 68 VBT vật lí 7 Mục II - Chiều dòng điện (Phần A - Học theo SGK) với lời giải chi tiết các câu hỏi và lý thuyết trong bài 21

Đề bài

Hoàn thành mục II - Chiều của dòng điện

Lời giải chi tiết

II - CHIỀU CỦA DÒNG ĐIỆN 

C4:

Chiều của dòng điện theo quy ước ngược chiều với chiều dịch chuyển của các êlectrôn trong dây dẫn kim loại.

C5:

hình 21.3 - bài 21 trang 68 VBT vật lí 7

Chú ý:

Mạch điện kín các êlectrôn dịch chuyển trong dây kim loại từ cực âm sang cực dương của nguồn điện. Chiều dòng điện trong dây kim loại ngược chiều với chiều dịch chuyển của các êlectron.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.6 trên 9 phiếu

Tham Gia Group Dành Cho 2K12 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí