Mục I - Phần A - Trang 52 Vở bài tập Vật lí 7


Giải trang 52 VBT vật lí 7 Mục I - Vật nhiễm điện (Phần A - Học theo SGK) với lời giải chi tiết các câu hỏi và lý thuyết trong bài 17

Đề bài

Hoàn thành mục I - Vận dụng

Lời giải chi tiết

I - VẬT NHIỄM ĐIỆN 

Thí nghiệm 1:

3. Bảng ghi kết quả quan sát: 

bảng ghi kết quả quan sát trang 52 VBT vật lí 7

Kết luận 1:

Nhiều vật sau khi bị cọ xát có khả năng hút các vật khác.

Kết luận 2:

Nhiều vật sau khi bị cọ xát có khả năng làm sáng bóng đèn bút thử điện.


Bình chọn:
3.9 trên 9 phiếu

Tham Gia Group Dành Cho 2K12 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí