Mục I - Phần A - Trang 49,50 Vở bài tập Vật lí 7


Giải trang 49,50 VBT vật lí 7 Mục I - Tự kiểm tra (Phần A - Học theo SGK) với lời giải chi tiết các câu hỏi và lý thuyết trong bài 16

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

I - TỰ KIỂM TRA 

1 - 3

1. Viết đầy đủ các câu sau đây:

a) Các nguồn âm phát ra đều ....

b) Số dao động trong một giây là .......... Đơn vị tần số là ..... 

c) Độ to của âm được đo bằng đơn vị ....

d) Vận tốc truyền âm trong không khí là ....

2. Đặt câu với các từ và cụm từ (theo câu 2. Bài 16 SGK):

3. Âm có thể truyền qua môi trường:

Lời giải chi tiết:

1. 

a) Các nguồn âm phát ra đều dao động. 

b) Số dao động trong một giây là tần số. Đơn vị tần số là héc (Hz). 

c) Độ to của âm được đo bằng đơn vị đềxiben (dB). 

d) Vận tốc truyền âm trong không khí là 340m/s. 

2. 

a) Tần số dao động càng lớn, âm phát ra càng bổng.

b) Tần số dao động càng nhỏ, âm phát ra càng trầm.

c) Dao động mạnh, biên độ lớn, âm phát ra to.

d) Dao động yếu, biên độ nhỏ, âm phát ra nhỏ. 

3. 

Âm có thể truyền qua môi trường: a) không khí; c) rắn; d) lỏng

4 - 6

4. Âm phản xạ là .... 

5. Hãy đánh dấu vào câu trả lời đúng.

Tiếng vang là:

A. Âm phản xạ.

B. Âm phản xạ đến cùng một lúc với âm phát ra.

C. Âm phản xạ truyền đi mọi hướng, không nhất thiết phải truyền đến tai.

D. Âm phản xạ nghe được cách biệt với âm phát ra. 

6. Hãy chọn từ thích hợp trong khung điền vào các câu sau:

a) Các vật phản xạ âm tốt là các vật ... và có bề mặt .... 

b) Các vật phản xạ âm kém là các vật ... và có bề mặt ....

Lời giải chi tiết:

4. Âm phản xạ là âm dội ngược trở lại khi gặp một vật chắn. 

5. 

Ta có, tiếng vang là âm phản xạ nghe được cách âm trực tiếp ít nhất là \(\dfrac{1}{15}\) giây

=> Chọn D

6. 

a) Các vật phản xạ âm tốt là các vật cứng và có bề mặt nhẵn. 

b) Các vật phản xạ âm kém là các vật mềm và có bề mặt gồ ghề.

7 - 8

7. Trường hợp có ô nhiễm tiếng ồn là:

8. Liệt kê một số vật liệu cách âm tốt:

Lời giải chi tiết:

7. Trường hợp có ô nhiễm tiếng ồn là:

Làm việc cạnh nơi nổ mìn, phá đá.

Hát karaoke to lúc ban đêm. 

8. Liệt kê một số vật liệu cách âm tốt: bông, vải, xốp, gạch, gỗ, bê tông. 

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.4 trên 13 phiếu

Tham Gia Group Dành Cho 2K12 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí