Mục I - Phần A - Trang 4 Vở bài tập Vật lí 7


Giải trang 4 VBT vật lý 7 Mục I - Nhận biết ánh sáng (Phần A - Học theo SGK) với lời giải chi tiết các câu hỏi và lý thuyết trong bài 1

Đề bài

I - NHẬN BIẾT ÁNH SÁNG

C1.

Lời giải chi tiết

Điều kiện giống nhau trong những trường hợp mắt ta nhận biết được ánh sáng là: có ánh sáng truyền vào mắt ta.

Kết luận: Mắt ta nhận biết được ánh sáng khi có ánh sáng truyền vào mắt ta.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.6 trên 15 phiếu

>> Xem thêm

Tham Gia Group Dành Cho 2K12 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí