Lý thuyết tri thức lịch sử và cuộc sống - Lịch sử 10 cánh diều


Lý thuyết tri thức lịch sử và cuộc sống

BÀI 2. TRI THỨC LỊCH SỬ VÀ CUỘC SỐNG

1. Vai trò và ý nghĩa của tri thức lịch sử

2. Học tập và khám phá lịch sử suốt đời

2.1 Sự cần thiết của học lịch sử suốt đời

2.2 Thu thập, xử lí thông tin và xử liệu để làm  giàu tri thức lịch sử

2.3 Kết nối kiến thức, bài học lịch sử vào cuộc sống

Tri thức lịch sử giúp con người giải thích hiểu rõ hơn những vấn đề thời sự, thực tiễn trong cuộc sống

Việc nhận thức đầy đủ và toàn diện về những vấn đề đương đại không thể tách rời tri thức lịch sử liên quan trong quá khứ.

Tri thức lịch sử có giá trị lớn đối với mỗi cá nhân và xã hội,có mối liên hệ chặt chẽ với nhiều lĩnh vực: chính trị, kinh tế, văn hóa, giáo dục, môi trường…


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Sử 10 - Cánh Diều - Xem ngay

>> Học trực tuyến Lớp 10 tại Tuyensinh247.com, Cam kết giúp học sinh học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.