Lý thuyết một số nền văn minh phương Tây - Lịch sử 10 cánh diều


Lý thuyết một số nền văn minh phương Tây

BÀI 7. MỘT SỐ NỀN VĂN MINH PHƯƠNG TÂY

1. Văn minh Hy Lạp, La Mã

1.1 Cơ sở hình thành

Điều kiện tự nhiên

- Hình thành trên bán đảo Nam Âu

- Tài nguyên thiên nhiên phong phú.

- Có đường bờ biển dài, nhiều vũng vịnh.

Dân cư

- Cư dân Hy Lạp: Người Ê-ô-li-êng, người I-ô-niêng, người A-kê-ăng, người Đô-ni-êng.

- Cư dân La Mã: người I-ta-li-ốt, người Rô-ma, người Gô-loa, Ê-tơ-rux-cơ,...

Kinh tế

- Thủ công nghiệp và thương nghiệp là chủ yếu

- Nông nghiệp có vai trò nhất định: kinh tế điền trang

Chính trị

- Khoảng thế kỉ VIII TCN- VI, nhà nước Hy Lạp, La Mã ra đời. 

- Ở Hy Lạp: quốc gia thành bang dân chủ cổ đại điển hình.

- Ở La Mã: nền cộng hòa quý tộc, nhà nước đế chế.

Xã hội

Gồm chủ nô, binh dân, và nô lệ.

Kế thừa thành tựu văn minh phương Đông

Tiếp thu trên lĩnh vực: Lịch pháp, Toán học, Thiên văn học…

1.2. Những thành tựu cơ bản

Lĩnh vực

Thành tựu

Chữ viết

- Thế kỉ IV TCN, bảng chữ cái Hy Lạp hoàn thành với 24 chữ cái

- Người La Mã xây dựng chữ La-tinh

Văn học

- Hai bộ sử thi I-li-át và Ô-đi-xê

- Văn xuôi, kịch đạt được nhiều thành tựu rực rỡ.

Triết học

Triết học duy vật và triết học duy tâm

Tôn giáo

Thiên chúa giáo

Lịch pháp và Thiên Văn học

- Biết cách tính dương lịch, theo chuyển động Trái Đất

Khoa  học, kĩ thuật

- Toán học: Ta lét, Pi-ta-go, Ơ-cơ-lít, Ác-si-mét…

- Y học: Hi-pô-crát, chẩn đoán, chữa bệnh bằng thuốc, giải phẫu, gây mê.

- Vật lí: Ác-si-mét;

- Sử học: Hê-đô-rốt, Pô-li-bi-út, Ti-tút-Li-vi-út…

Kiến trúc, điêu khắc

- Công trình: đền Pác-tê-nông, đấu trường Cô-li-đê, tượng lực sĩ ném đĩa, tượng thần Vệ nữ ở Mi-lô,...

Thể thao

Người Hi Lạp tổ chức Ô-lim-píc, thành bang A-ten tổ chức Đại hội thể  thao Pa-na- thế-nai-a

2. Văn minh thời Phục hưng

2.1. Bối cảnh lịch sử

Thời kì hậu trung đại, quan hệ sản xuất tư bản chủ nghĩa hình thành cùng với sự phát triển kinh tế công thương nghiệp, sự tiến bộ của khoa học- kĩ thuật. 

Giáo hội Thiên Chúa giáo đã kìm hãm sự phát triển kinh tế tư bản chủ nghĩa.

Văn minh Hy Lạp và La Mã cổ đại có nhiều nét gần gũi với giai cấp tư sản và đối lập với tư tưởng phong kiến. Vì vậy giai cấp tưu sản muốn “phục hồi” một số nội dung của văn minh Hy-La.

2.2. Những thành tựu cơ bản

Lĩnh vực

Thành tựu

Văn học

- Thơ, tiểu thuyết, kịch đạt nhiều thành tựu

- Tác phẩm: Thần Khúc, Cuộc đời mới (Đan-tê A-li-ghê), Đôn-ki-hô-tê (Mi-quen-đơ Xéc-van-téc)…

Triết học

Mi-chen đơ Mông-te-nhơ (Pháp), Ê-ra-xmơ (Hà Lan), La Ra-mê (Pháp)…

Hội họa, kiến trúc, điêu khắc

- Nghệ thuật Phục hưng đạt đến đỉnh cao

- Tiêu biểu: Bữa tiệc cuối cùng, Nàng Mô-na-li-sa (lê-ô-na-đờ Vanh xi)…Vương cung Thánh đường Thánh Phê-rô, 

Khoa học, kĩ thuật

Tiên bộ về các ngành dệt, khai mỏ, luyện kim, đóng tàu, chế tạo vũ khí…

Tư tưởng

- Triết học duy vật: Phran-xít Bê-cơn, Đê-các-tơ

- lên án gay gắt Giáo hội Cơ Đốc giáo lũng đoạn, chế độ phong kiến thối nát…


Bình chọn:
3.8 trên 5 phiếu

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Sử 10 - Cánh Diều - Xem ngay

Tham Gia Group Dành Cho 2K9 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí