Lý thuyết Bài 4: Học tập tự giác, tích cực GDCD 7 Cánh diều


Học tập tự giác, tích cực là tự mình thực hiện nhiệm vụ học tập một cách tốt nhất mà không cần ai nhắc nhở, tự mình xây dựng kế hoạch học tập và tự xác định được mục đích học tập.

1. Khái niệm về học tập tự giác, tích cực.

Học tập tự giác, tích cực là tự mình thực hiện nhiệm vụ học tập một cách tốt nhất mà không cần ai nhắc nhở, tự mình xây dựng kế hoạch học tập và tự xác định được mục đích học tập.

2. Biểu hiện của việc học tập tự giác, tích cực.

Biểu hiện của học tập tự giác, tích cực là có mục tiêu học tập rõ ràng; chủ động lập kế hoạch học tập để đạt được mục tiêu đã lập ra; hoàn thành nhiệm vụ học tập mà không cần ai nhắc nhở; luôn cố gắn, vượt khó, kiên trì học tập; có phương pháp học tập chủ động; biết vận dụng điều đã học vào cuộc sống.

3. Ý nghĩa của việc học tập tự giác, tích cực.

Tự giác, tích cực trong học tập giúp chúng ta chủ động, sáng tạo và không ngừng tiến bộ trong học tập; đạt được kết quả và mục tiêu học tập đã đề ra; được mọi người tin tưởng, tôn trọng và quý mến.


Bình chọn:
4.2 trên 6 phiếu
  • Bài 4. Học tập tự giác, tích cực

    Muốn đạt được kết quả cao trong học tập không có gì quan trọng bằng tinh thần học tập tự giác, tích cực. Lê-nin đã từng nói: “Học, học nữa, học mãi”. Em có suy nghĩ gì về câu nói đó?

Tham Gia Group Dành Cho 2K12 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí