Lý thuyết Bài 11: Thực hiện, phòng, chống tệ nạn xã hội GDCD 7 Cánh diều


Để phòng, chống tệ nạn xã hội, pháp luật nước ta quy định: Nghiêm cấm sản xuất, tàng trữ, vận chuyển, mua bán, sử dụng, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy; cưỡng bức, lôi kéo người khác sử dụng trái phép chất ma túy. Người nghiện ma túy bắt buộc phải đi cai nghiện...

1. Quy định của pháp luật về phòng, chống tệ nạn xã hội.

- Để phòng, chống tệ nạn xã hội, pháp luật nước ta quy định:

+ Nghiêm cấm sản xuất, tàng trữ, vận chuyển, mua bán, sử dụng, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy; cưỡng bức, lôi kéo người khác sử dụng trái phép chất ma túy. Người nghiện ma túy bắt buộc phải đi cai nghiện.

+ Cấm đánh bạc dưới bất cứ hình thức nào; nghiêm cấm tổ chức đánh bạc.

+ Nghiêm cấm các hành vi mê tín dị đoan.

+ Nghiêm cấm các hành vi mua dâm, bán dâm, chứa mại dâm, tổ chức các hoạt động mại dâm, mô giới mại dâm, cưỡng bức bán dâm và bảo kê mại dâm.

+ Trẻ em không được uống rượu, hút thuốc, đánh bạc hay dùng các chất kích thích, Nghiêm cấm lôi kéo trẻ em đánh bạc, uống rượu, hút thuốc, dùng chất kích thích, dụ dỗ và dẫn dắt trẻ em bán dâm hoặc cho trẻ em sử dụng các văn hóa phẩm đồi trụy, đồ chơi hoặc trò chơi có hại cho sự phát triển lành mạnh của trẻ em

- Mọi hành vi vi phạm pháp luật về phòng, chống tệ nạ xã hội sẽ bị xử lí theo quy định của pháp luật.

2. Công dân thực hiện pháp luật về phòng, chống tệ nạn ma túy.

Công dân có trách nhiệm thực hiện phòng, chống tệ nạn xã hội:

- Thực hiện lối sống lành mạnh, an toàn và tuân thủ pháp luật.

- Tự giác tham gia các hoạt động phòng, chống tệ nạn xã hội do trường, lớp và địa phương tổ chức.

- Đấu tranh, phê phán cac hành vi vi phạm quy định của pháp luật về phòng, chống tệ nạn xã hội bằng những việc làm cụ thể, phù hợp với lứa tuổi.


Bình chọn:
4.4 trên 8 phiếu

Tham Gia Group Dành Cho 2K12 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí