Lý thuyết Bài 1:Tự hào về truyền thống quê hương GDCD 7 Cánh diều


Truyền thống quê hương là những giá trị tốt đẹp, riêng biệt của mỗi vùng miền, địa phương, được hình thành và khẳng định qua thời gian, được lưu truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác.

1. Khái niệm về truyền thống quê hương.

- Truyền thống quê hương là những giá trị tốt đẹp, riêng biệt của mỗi vùng miền, địa phương, được hình thành và khẳng định qua thời gian, được lưu truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác.

- Những truyền thống tốt đẹp của quê hương như: yêu nước, đoàn kết, kiên cường, bất khuất chống giặc ngoại xâm; cần cù, snags tạo trong lao động; tôn sư trọng đạo, hiếu học, hiếu thảo; các lễ hội văn hóa truyền thống, những loại hình nghệ thuật dân gian, nghề truyền thống,… được biểu hiện cụ thể ở mỗi vùng miền, địa phương.

2. Giữ gìn và phát huy truyền thống tốt đẹp của quê hương.

Để giữ gìn truyền thống tốt đẹp của quê hương, mỗi người cần:

- Siêng năng, kiên trì học tập và rèn luyện, đoàn kết giúp đỡ nhau, chủ động và tích cực tham gia các hoạt động của cộng đồng, góp phần vào sự phát triển của quê hương.

- Phê phán những hành động làm tổn hại đến truyền thống tốt đẹp của quê hương.


Bình chọn:
4.6 trên 20 phiếu

Tham Gia Group Dành Cho 2K12 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí