Lý thuyết Bài 3: Quan tâm, cảm thông và chia sẻ GDCD 7 Cánh diều


Quan tâm là thường xuyên chú ý đến mọi người và sự việc xung quanh.

1. Khái niệm của quan tâm, cảm thông và chia sẻ.

- Quan tâm là thường xuyên chú ý đến mọi người và sự việc xung quanh.

- Cảm thông là đặ mình vào vị trí người khác để hiểu được cảm xúc của người đó.

- Chia sẻ là sự cho đi hay giúp đỡ người khác lúc khó khăn, hoạn nạn theo khả năng của mình.

2. Biểu hiện của quan tâm, cảm thông và chia sẻ.

Quan tâm, cảm thông và chia sẻ được biểu hiện thông qua các hành vi, việc làm cụ thể như an ủi, động viên, hỏi thăm, lắng nghe; giúp đỡ khi khó khăn, hoạn nạn; tham gia các hoạt động thiện nguyện trong nhà trường và ngoài xã hội;…

3. Ý nghĩa của quan tâm, cảm thông và chia sẻ.

- Quan tâm, cảm thông và chia sẻ giúp con người gần gũi, gắn bó; có thêm sức mạnh để vượt qua những khó khăn thử thách trong cuộc sống.

- Người biết quan tâm, cảm thông và chia sẻ sẽ được mọi người yêu quý, tôn trọng.

- Để quan tâm, cảm thông và chia sẻ với người khác, mỗi người cần:

+ Khích lệ, động viên bạn bè quan tâm, cảm thông và chia sẻ với người khác.

+ Phê phán thói ích kỉ, thờ ơ trước khó khăn, mất mát của người khác


Bình chọn:
4.4 trên 9 phiếu

Tham Gia Group Dành Cho 2K12 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí