Tiếng Việt 3

Tuần 14. Anh em một nhà

Luyện từ và câu: Ôn tập về từ chỉ đặc điểm trang 117 SGK Tiếng Việt 3 tập 1

Bình chọn:
4.3 trên 13 phiếu

Giải câu 1, 2, 3 bài Luyện từ và câu: Ôn tập về từ chỉ đặc điểm trang 117 SGK Tiếng Việt 3 tập 1. Câu 3. Tìm bộ phận của câu: Trả lời câu hỏi "Ai (con gì, cái gì) ?". Trả lời câu hỏi "Thế nào ?"

Lời giải chi tiết

1. Tìm các từ chỉ đặc điểm trong các câu sau :

    Em vẽ làng xóm

    Tre xanh, lúa xanh

    Sông máng lượn quanh

    Một dòng xanh mát

    Trời mây bát ngát

    Xanh ngắt mùa thu

Trả lời : Các từ chỉ những đặc điểm của tre là xanh, của lúa là xanh, của sông máng là xanh mát, của trời mây là bát ngát, của mùa thu là xanh ngắt.

2. Trong các đoạn sau, các sự vật được so sánh với nhau về những đặc điểm nào ?

a) Tiếng suối trong như tiếng hát xa 

    Trăng lồng cổ thụ bóng lồng hoa.

Hồ Chí Minh

Trả lời:

- Ở đây tiếng suối và tiếng hát được so sánh với nhau về đặc điểm “trong”.

b) Rồi đến chị rất thương.

    Rồi đến em rất thảo

    Ông hiền như hạt gạo

    Bà hiền như suối trong.

Trúc Thông

Trả lời:

- Ông và hạt gạo được so sánh về đặc điểm “hiền”.

- Bà và suối trong được so sánh về đặc điểm “hiền”.

c) Cam Xã Đoài mọng nước

    Giọt vàng như mật ong

Trả lời:

- Nước Cam Xã Đoài và mật ong được so sánh với nhau về đặc điểm “giọt vàng”.

3. Tìm bộ phận của câu :

- Trả lời câu hỏi "Ai (con gì, cái gì) ?"

- Trả lời câu hỏi "Thế nào ?"

Trả lời:

a) Anh Kim Đồng rất nhanh trí và dũng cảm.

b) Những hạt sương sớm long lanh như những bóng đèn pha lê.

c) Chợ hoa trên đường Nguyễn Huệ đông nghịt người.

Ai (con gì, cái gì)?

Thế nào?

Anh Kim Đồng

rất nhanh trí và dũng cảm

Những hạt sương sớm

long lanh như những bóng đèn pha lê.

Chợ hoa

trên đường Nguyễn Huệ đông nghịt người.

Loigiaihay.com

Luyện Bài tập trắc nghiệm môn Tiếng Việt lớp 3 - Xem ngay