Tiếng Việt 3

Tuần 14. Anh em một nhà

Chính tả bài Người liên lạc nhỏ trang 114 SGK Tiếng Việt 3 tập 1

Bình chọn:
4.4 trên 7 phiếu

Giải câu 1, 2, 3 Chính tả bài Người liên lạc nhỏ trang 114 SGK Tiếng Việt 3 tập 1. Câu 2. Điền vào chỗ trống ay hay ây?

Lời giải chi tiết

1. Nghe - Viết: Người liên lạc nhỏ (Từ đầu đến Lững thững đằng sau.)

- Tìm tên riêng trong bài chính tả.

• Trong bài chính tả có các tên riêng : Đức Thanh, Kim Đồng, Nùng, Hà Quảng (Đức Thanh, Kim Đồng là tên riêng của người, Nùng là tên riêng của một dân tộc ở miền núi, Hà Quảng là tên của một địa phương).

- Nhắc lại cách viết các tên riêng đó :

• Các tên riêng đó đều phải viết hoa bằng cách: viết hoa những chữ cái đứng đầu mỗi tiếng.

2. Điền vào chỗ trống ay hay ây?

- cây sậy, chày giã gạo

- dạy học, ngủ dậy

- số bảy, đòn bẩy

3. Điền vào chỗ trống :

a) l hay n ?

     Trưa nay bà mệt phải nằm

Thương bà cháu đã giành phần nấu cơm

     Bà cười vừa nát vừa thơm 

Sao bà ăn được nhiều hơn mọi lần ?

Ghi chú : Cơm thơm ở đây chính là cơm nấu vụng bị cháy khét.

b) i hay ?

     Kiến xuống suối tìm nước uống. Chẳng may, sóng trào lên, cuốn kiến đi và suýt nữa thì dìm chết nó. Chim gáy thấy thế liền thả cành cây xuống suối cho kiến. Kiến bám vào cành cây, thoát hiểm.

Loigiaihay.com

Luyện Bài tập trắc nghiệm môn Tiếng Việt lớp 3 - Xem ngay