Tiếng Việt 3

Tuần 23. Nghệ thuật

Luyện từ và câu: Nhân hóa. Ôn tập cách đặt và trả lời câu hỏi Như thế nào trang 44 SGK Tiếng Việt 3 tập 2

Bình chọn:
3.8 trên 34 phiếu

Giải câu 1, 2, 3 bài Luyện từ và câu: Nhân hóa. Ôn tập cách đặt và trả lời câu hỏi Như thế nào trang 44 SGK Tiếng Việt 3 tập 2. Câu 3. Đặt câu hỏi cho các bộ phận câu được in đậm

Lời giải chi tiết

1. Đọc bài thơ và trả lời câu hỏi.

Đồng hồ báo thức

Bác kim giờ thận trọng

Nhích từng li, từng li

Anh kim phút lầm lì

Đi từng bước, từng bước.

 

Bé kim giây tinh nghịch

Chạy vút lên trước hàng

Ba kim cùng tới đích

Rung một hồi chuông vang

Hoài Khánh

a) Trong bài thơ trên, những vật nào được nhân hóa?

Trả lời : Trong bài thơ trên các nhân vật sau đây được nhân hoá: bác kim giờ, anh kim phút, bé kim giây.

b) Những nhân vật ấy được nhân hoá như thế nào?

Trả lời : Những nhân vật ấy được nhân hoá bằng cách gọi là bác, là anh, là bé.

c) Em thích hình ảnh nào ? Vì sao ?

Trả lời : Em thích nhất hình ảnh :

"Bé kim giây tinh nghịch

Chạy vút lên trước hàng"

- Vì hình ảnh này đã tả chiếc kim giây thật hay : nó vừa nhỏ bé, mảnh mai vừa chạy nhanh trên mặt đồng hồ tựa như một cậu bé rất nhanh nhẹn và tinh nghịch.

2. Dựa vào nội dung bài thơ trên, trả lời câu hỏi :

a) Bác kim giờ nhích về phía trước như thế nào?

- Bác kim giờ nhích về phía trước từng li, từng li với vẻ rất thận trọng.

b) Anh kim phút đi như thế nào ?

Trả lời :  Anh kim phút đi từng bước, từng bước một cách ung dung nhưng nhanh hơn kim giờ

c) Bé kim giây chạy lên trước hàng như thế nào?

Trả lời: Bé kim giây luôn tinh nghịch chạy vút lên trước hàng.

3.  Đặt câu hỏi cho các bộ phận câu được in đậm :

a) Trương Vĩnh Kí hiểu biết rất rộng.

Câu hỏi: Trương Vĩnh Kí hiểu biết như thế nào ?

b) Ê-đi-xơn làm việc miệt mài suốt ngày đêm.

Câu hỏi: Ê-đi-xơn làm việc như thế nào ?

c) Hai chị em thán phục nhìn chú Lý.

Câu hỏi: Hai chị em nhìn chú Lý như thế nào ?

d) Tiếng nhạc nổi lên réo rắt.

Câu hỏi : Tiếng nhạc nổi lên như thế nào ?

Loigiaihay.com

Luyện Bài tập trắc nghiệm môn Tiếng Việt lớp 3 - Xem ngay