Lesson 3 - Unit 4 trang 28,29 SGK Tiếng Anh lớp 3


Trò chuyện với bạn của em. Viết tên và tuổi của họ vào bàng sau, bằng cách đặt câu hỏi tuổi:How old are you, Hung? Bạn bao nhiêu tuổi vậy Hùng?I'm eight years old. Mình tám tuổi.

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

LESSON 3 (Bài học 3)

1

Bài 1: Listen and repeat

(Nghe và lặp lại)

f     five     I'm five years old. (Tôi năm tuổi.)

s    six      I'm six years old. (Tôi sáu tuổi.)
2

Bài 2: Listen and write

(Nghe và viết).

1.five        2. six

Phương pháp giải:

Bài nghe:

1. I'm five years old.

(Tôi năm tuổi.)

2. I'm six years old.

(Tôi sáu tuổi.)

3

Bài 3: Let’s chant.

(Chúng ta cùng hát đồng dao.)

How old are you?       

How old are you?   Three, three.

I'm three.

How old are you?   Five, five.

I'm five.

How old are you?   Six, six.

I'm six.

Phương pháp giải:

Tạm dịch:

Bạn bao nhiêu tuổi? Tôi ba tuổi.

Bạn bao nhiêu tuổi? Tôi năm tuổi.

Bạn bao nhiêu tuổi? Tôi sáu tuổi.

Câu 4

Bài 4: Read and match. 

(Đọc và nối)

Lời giải chi tiết:

1 - c Who's that?

It's my friend Linda.

2 - a How old are you?

I'm six years old.

3  - b Is that Mary?

Yes, it is.

Tạm dịch:

1. Đó là ai? Đó là bạn tôi Linda.

2. Bạn bao nhiêu tuổi? Tôi sáu tuổi.

3. Đó là Mary phải không? Vâng, đúng rồi.

Câu 5

Bài 5: Read and write

(Đọc và viết).

Lời giải chi tiết:

1. Hoa: How old are you, Nam?

    Nam: I'm eight years old.

2. Tony: How old are you, Quan?

    Quan: I'm ten years old.

Tạm dịch:

1. Bạn bao nhiêu tuổi, Nam? Mình tám tuổi.

2. Bạn bao nhiêu tuổi, Quân?  Mình mười tuổi.

Câu 6

Bài 6: Project. (Đề án/Dự án).

Trò chuyện với bạn của em. Viết tên và tuổi của họ vào bảng sau, bằng cách đặt câu hỏi tuổi:

Lời giải chi tiết:

How old are you, Hung?

I'm eight years old.

Tạm dịch:

Bạn bao nhiêu tuổi vậy Hùng?

Mình tám tuổi.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.4 trên 104 phiếu

>> Học trực tuyến các môn Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh lớp 3 trên Tuyensinh247.com. Cam kết giúp con lớp 3 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.