Lesson 2 - Unit 19 trang 60,61 SGK Tiếng Anh lớp 3


Bài 3. Let’s talk. (Chúng ta cùng nói). What's the weather like? Thời tiết như thế nào vậy? It's sunny.Trời nắng.What's the weather like?Thời tiết như thế nào vậy?

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

LESSON 2 (Bài học 2)

Câu 1

Bài 4. Listen and number. (Nghe và điền số).

Click tại đây để nghe:

Lời giải chi tiết:

a 2     b 1     c 4     d 3

Audio script

1. Mai: Let's play a game.

Nam: OK.

Mai: Look at this picture. What's the weather like?

Nam: It's rainy.

Mai: Well done!

2. Mai: How about this picture. What's the weather like?

Nam: It's sunny.

Mai: Well done! Now it's your turn.

3. Nam: Look at this picture. What's the weather like?

Mai: It's cloudy.

Nam: No, Mai! It's snowy.

4. Nam: And this picture. What's the weather like?

Mai: It's cloudy!

Nam: Well done, Mai!

Câu 2

Bài 5. Look, read and write. (Nhìn, đọc và viết).

Lời giải chi tiết:

What's the weather like?

1. It is cloudy in Ha Noi today.

2. It is windy in Hue today.

3. It is rainy in Da Nang today.

4. It is sunny in Ho Chi Minh City today.

Câu 3

Bài 6. Let’s sing(Chúng ta cùng hát).

Click tại đây để nghe:

The weather song

What is the weather like?

What is the weather like?

It is sunny and windy                                                                            

In my hometown.

What is the weather like?    

What is the weather like?

It is cloudy and rainy.

Bài ca thời tiết

Thời tiết như thế nào?

Thời tiết như thế nào?

Trời nắng và gió

Trên quê tôi.

Thời tiết như thế nào?

Thời tiết như thế nào?

Trơi có mây và mưa.

Loigiaihay.com

1

Bài 1. Look, listen and repeat. (Nhìn, nghe và lặp lại).

Click tại đây để nghe:

a)  Hello, Mai. This is Linda.

Xin chào Mai. Đây là Linda.

I'm in Ho Chi Minh City.

Mình ở Thành phố Hồ Chí Minh.

Oh, great!

Ồ, tuyệt!

b)  What's the weather like in Ho Chi Minh City, Linda?

Thời tiết ở Thành phố Hồ Chí Minh như thế nào vậy Linda?

It's sunny.

Trời nắng.

2

Bài 2. Point and say. (Chỉ và nói).

Click tại đây để nghe:

Lời giải chi tiết:

a)  What's the weather like?

Thời tiết như thế nào vậy?

It's sunny.

Trời nắng.

b)  What's the weather like?

Thời tiết như thế nào vậy ?

It's rainy.

Trời mưa.

c)  What's the weather like?

Thời tiết như thế nào vậy?

It's cloudy.

Trời có mây.

d)  What's the weather like?

Thời tiết như thế nào vậy?

It's windy.

Trời có gió.

e)  What's the weather like?

Thời tiết như thế nào vậy?

It's snowy.

Trời có tuyết.

f)  What's the weather like?

Thời tiết như thế nào vậy?

It's stormy.

Trời có bão.

3

Bài 3. Let’s talk. (Chúng ta cùng nói).

What's the weather like?

Thời tiết như thế nào vậy?

It's sunny.

Trời nắng.

What's the weather like?

Thời tiết như thế nào vậy?

It's rainy.

Trời mưa.

What's the weather like?

Thời tiết như thế nào vậy?

It's cloudy.

Trời có mây.

What's the weather like?

Thời tiết như thế nào vậy?

It's windy.

Trời có gió.

Sub đăng ký kênh giúp Ad nhé !


Bình chọn:
4.2 trên 129 phiếu

>> Học trực tuyến các môn Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh lớp 3 trên Tuyensinh247.com. Cam kết giúp con lớp 3 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.


Gửi bài