Bài 10 : Luyện tập chung


Giải bài tập 1, 2, 3, 4, 5 trang 12 VBT toán 2 bài 10 : Luyện tập chung tập 1 với lời giải chi tiết và cách giải nhanh, ngắn nhất

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

Viết (theo mẫu):

Mẫu:  28 = 20 + 8    96 = ……     47 = …..

          34 = ……..      55 = …       69 = …..

Phương pháp giải:

Phân tích số thành tổng số chục và số đơn vị và trình bày theo mẫu.

Lời giải chi tiết:

96 = 90 + 6

47 = 40 + 7

34 = 30 + 4

55 = 50 + 5

69 = 60 + 9

Bài 2

Đặt tính rồi tính:

40 + 27             64 – 12

24 + 24              48 – 24  

Phương pháp giải:

- Đặt tính : Viết phép tính sao cho các chữ số cùng hàng thẳng cột với nhau.

- Tính : Cộng hoặc trừ các số theo thứ tự từ phải sang trái.

Lời giải chi tiết:

Bài 3

Mẹ và chị hái được 68 quả quýt, riêng mẹ hái được 32 quả quýt. Hỏi chị hái được bao nhiêu quả quýt ?

Phương pháp giải:

Tóm tắt

Mẹ và chị hái:   68 quả quýt

Mẹ hái được:     32 quả quýt

Chị hái được:  … quả quýt ?

Muốn tìm lời giải ta lấy 68 trừ đi số quả quýt mà chị hái được.

Lời giải chi tiết:

Số quả quýt chị hái được là:

68 – 32 = 36 (quả)

Đáp số: 36 quả quýt.

Bài 4

Số?

10cm =….. dm                  1dm = …. cm

20cm =….. dm                  2dm = …. cm

Phương pháp giải:

 Vận dụng kiến thức : 1dm = 10cm.

Lời giải chi tiết:

10cm = 1dm                       1dm = 10cm

20cm = 2dm                       2dm = 20cm

Bài 5

Đố vui: 10 que diêm có thể xếp thành 2 hình vuông (xem hình vẽ). Hãy chuyển chỗ của 2 que diêm để có 3 hình vuông.

Phương pháp giải:

 Di chuyển hai trong số các que diêm, sao cho tạo với các que diêm còn lại 3 hình vuông.

Lời giải chi tiết:

Ta gọi số thứ tự của các que diêm là 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 như hình 1.

- Ta di chuyển hai que diêm 2 và 3 xuống dưới thì được hình 2.

- Ta di chuyển hai que diêm 4 và 5 thì được hình 3.

- Ta di chuyển hai que diêm 7 và 6 thì được hình 4.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu
 • Tự kiểm tra trang 13

  Giải bài tập 1, 2, 3, 4, 5, 6 trang 13 VBT toán 2 đề tự kiểm tra với lời giải chi tiết và cách giải nhanh, ngắn nhất

 • Bài 9 : Luyện tập chung

  Giải bài tập 1, 2, 3, 4, 5 trang 11 VBT toán 2 bài 9 : Luyện tập chung tập 1 với lời giải chi tiết và cách giải nhanh, ngắn nhất

 • Bài 8 : Luyện tập

  Giải bài tập 1, 2, 3, 4 trang 10 VBT toán 2 bài 8 : Luyện tập tập 1 với lời giải chi tiết và cách giải nhanh, ngắn nhất

 • Bài 7 : Số bị trừ - Số trừ - Hiệu

  Giải bài tập 1, 2, 3, 4, 5 trang 9 VBT toán 2 bài 7 : Số bị trừ - Số trừ - Hiệu tập 1 với lời giải chi tiết và cách giải nhanh, ngắn nhất

 • Bài 6 : Luyện tập

  Giải bài tập 1, 2, 3, 4 trang 8 VBT toán 2 bài 6 : Luyện tập tập 1 với lời giải chi tiết và cách giải nhanh, ngắn nhất

>> Xem thêm