Bài 7 : Số bị trừ - Số trừ - Hiệu


Giải bài tập 1, 2, 3, 4, 5 trang 9 VBT toán 2 bài 7 : Số bị trừ - Số trừ - Hiệu tập 1 với lời giải chi tiết và cách giải nhanh, ngắn nhất

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

Viết số thích hợp vào ô trống:

Số bị trừ

28

60

98

79

16

75

Số trừ

7

10

25

70

0

75

Hiệu

 

 

 

 

 

 

Phương pháp giải:

- Lấy số bị trừ  trừ đi số trừ rồi điền kết quả vào ô trống.

Lời giải chi tiết:

Số bị trừ

28

60

98

79

16

75

Số trừ

7

10

25

70

0

75

Hiệu

21

50

73

9

16

0

Bài 2

Đặt tính rồi tính hiệu (theo mẫu), biết:

a) Số bị trừ là 79, số trừ là 25             

 

b) Số bị trừ là 87, số trừ là 32

c) Số bị trừ là 68, số trừ là 18             

d) Số bị trừ là 49, số trừ là 40

Phương pháp giải:

- Đặt tính : Viết phép tính sao cho các chữ số cùng hàng thẳng cột với nhau.

- Tính : Trừ các số theo thứ tự lần lượt từ phải sang trái.

Lời giải chi tiết:

a)                                                       b) 

c)                                                      d) 

Bài 3

Mẹ có mảnh vải dài 9dm, mẹ may túi hết 5dm. Hỏi mảnh vải còn lại dài mấy đề-xi-mét ?

Phương pháp giải:

Tóm tắt

Mảnh vải dài  : 9dm

May túi hết    : 5dm

Còn lại          :…dm ?

Muốn tìm lời giải ta lấy độ dài mảnh vải ban đầu trừ đi độ dài mảnh vải đã dùng để may túi.

Lời giải chi tiết:

Mảnh vải còn lại dài số đề-xi-mét là:

9 – 5  = 4 (dm)

Đáp số: 4dm.

Bài 4

Đố vui: Viết ba phép trừ có số trừ bằng số bị trừ.

Phương pháp giải:

 Vận dụng kiến thức về vị trí và tên gọi của các số trong phép trừ :

Số bị trừ - Số trừ = Hiệu.

Lời giải chi tiết:

5 - 5 = 0          10 - 10 = 0          15 - 15 = 0

Loigiaihay.com


Bình chọn:
3.3 trên 16 phiếu
 • Bài 8 : Luyện tập

  Giải bài tập 1, 2, 3, 4 trang 10 VBT toán 2 bài 8 : Luyện tập tập 1 với lời giải chi tiết và cách giải nhanh, ngắn nhất

 • Bài 9 : Luyện tập chung

  Giải bài tập 1, 2, 3, 4, 5 trang 11 VBT toán 2 bài 9 : Luyện tập chung tập 1 với lời giải chi tiết và cách giải nhanh, ngắn nhất

 • Bài 10 : Luyện tập chung

  Giải bài tập 1, 2, 3, 4, 5 trang 12 VBT toán 2 bài 10 : Luyện tập chung tập 1 với lời giải chi tiết và cách giải nhanh, ngắn nhất

 • Tự kiểm tra trang 13

  Giải bài tập 1, 2, 3, 4, 5, 6 trang 13 VBT toán 2 đề tự kiểm tra với lời giải chi tiết và cách giải nhanh, ngắn nhất

 • Bài 6 : Luyện tập

  Giải bài tập 1, 2, 3, 4 trang 8 VBT toán 2 bài 6 : Luyện tập tập 1 với lời giải chi tiết và cách giải nhanh, ngắn nhất

>> Xem thêm