Bài tập vận dụng, mở rộng trang 32 SBT Hướng dẫn học Tin học 4


Giải phần bài tập vận dụng, mở rộng trang 32 sách bài tập hướng dẫn học tin học 4. Vận dụng công cụ sao chép và xoay hình, em hãy vẽ lại bức tranh tương tự mẫu bên ...

Đề bài

Vận dụng công cụ sao chép và xoay hình, em hãy vẽ lại bức tranh tương tự mẫu bên.

Lời giải chi tiết

Em thực hiện các yêu cầu theo hướng dẫn.

  Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.6 trên 9 phiếu

Tham Gia Group Dành Cho 2K15 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí