Lesson 4 - Unit 10 - SBT Tiếng Anh 2 - Phonics Smart


Giải Lesson 4 - Unit 10 - SBT Tiếng Anh 2 - Phonics Smart

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

Read, draw and colour.

(Đọc, vẽ và tô màu.)

Phương pháp giải:

a. The ball is under the chair.

    (Trái banh ở dưới cái ghế.)

b. The picture is on the wall.

    (Bức tranh ở trên tường.)

c. The cat is next to the table.

    (Con mèo ở bên cạnh cái bàn.)


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu