Lesson 2 - Unit 10 - SBT Tiếng Anh 2 - Phonics Smart


Giải Lesson 2 - Unit 10 - SBT Tiếng Anh 2 - Phonics Smart

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

Listen and draw lines.

(Nghe và vẽ các đường.)


Phương pháp giải:

Bài nghe:

- The robot is in the box. 

    (Rô bốt ở trong cái hộp.)

- The pictures are on the wall.

    (Những bức tranh ở trên tường.)

- The dolls are under the table.

    (Con búp bê ở dưới cái bàn.)

- The kitten is at the window.

    (Con mèo con ở ngay cửa sổ.)

Lời giải chi tiết:

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu