Lesson 2 - Unit 13 - SBT Tiếng Anh 2 - Phonics Smart


Giải Lesson 2 - Unit 13 - SBT Tiếng Anh 2 - Phonics Smart

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

Look, read and match.

(Nhìn, đọc và nối.)

Phương pháp giải:

- I like watching zebras.

    (Tôi thích xem ngựa vằn.)

- I like reading.

    (Tôi thích đọc sách.)

- I like skipping rope.

    (Tôi thích nhảy dây.)

- I like drawing.

   (Tôi thích vẽ.)

Lời giải chi tiết:

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu