Lesson 2 - Unit 7 - SBT Tiếng Anh 2 - Phonics Smart


Giải Lesson 2 - Unit 7 - SBT Tiếng Anh 2 - Phonics Smart

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

Listen and number.

(Nghe và đánh số.)


Phương pháp giải:

Bài nghe:

1. There are five balls.

   (Có 5 quả bóng.)

2. There are four dolls.

   (Có 4 con búp bê.)

3. There are three boats.

   (Có 3 chiếc thuyền.)

4. There are six robots.

   (Có 6 con rô bốt.)

Lời giải chi tiết:

3 – 2 – 4 – 1

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu