Lesson 4 - Unit 9 - SBT Tiếng Anh 2 - Phonics Smart


Giải Lesson 4 - Unit 9 - SBT Tiếng Anh 2 - Phonics Smart

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

Write about yourself.

(Viết về bản thân bạn.)

Lời giải chi tiết:

  • My shopping list:

(Danh sách mua sắm của tôi:)

- I’d like a new dress. (Tôi muốn một cái đầm mới.)

- I’d like a new hat. (Tôi muốn một cái nón mới.)

- I’d like a new umbrella. (Tôi muốn một cây dù mới.)

- I’d like a new bag. (Tôi muốn một cái cặp mới.)

- I’d like a new guitar. (Tôi muốn một cây đàn ghi-ta mới.)


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu