Giải Bài tập tình huống Giáo dục công dân 6 Bài 10: Tích cực, tự giác trong hoạt động tập thể và ho..

III. Bài học rút ra - Bài 10: Tích cực, tự giác trong hoạt động tập thể và hoạt động xã hội


Em hãy rút ra bài học về đạo đức, ý thức công dân từ bài từ bài "Tích cực, tự giác trong hoạt động tập thể và hoạt động xã hội" và ghi vào vở

Đề bài

Em hãy rút ra bài học về đạo đức, ý thức công dân và ghi vào vở.

Lời giải chi tiết

- Mỗi cá nhân cần có ý thức tích cực, tự giác trong hoạt động tập thể và trong hoạt động xã hội. Đặc biệt là học sinh cần tích cực tham gia các hoạt động do lớp và nhà trường đề xuất. Đây chính là một môi trường tốt giúp chúng ta có cơ hội trải nghiệm, rèn luyện bản thân, tăng thêm tình đoàn kết với bạn bè.

- Cần khuyên nhủ, động viên những bạn còn chưa có ý thức tích cực, tự giác trong hoạt động tập thể và trong hoạt động xã hội hay còn ngại ngùng trước các hoạt động ngoại khóa. Bởi lẽ sự chung tay góp sức của mọi người mới giúp công việc đạt hiệu quả cao nhất.

Đấu tranh phê phán những việc làm gây mất đoàn kết, đố kị, những việc xấu, ích kỉ làm hại đến người khác và tập thể.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.3 trên 4 phiếu

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí