Sách bài tập Ngữ văn 6 - Cánh diều Bài 8: Văn bản nghị luận

Giải Bài tập viết trang 24 Sách bài tập Ngữ văn 6 - Cánh diều


Giải Bài tập viết trang 24 Sách bài tập Ngữ văn 6 - Cánh diều

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 1

Trả lời câu hỏi 1 Bài tập viết, SBT trang 24 Ngữ văn 6 Cánh diều, tập 2

Em hãy nêu ví dụ về ý kiến, lí lẽ và bằng chứng trong hai văn bản Tại sao nên có vật nuôi trong nhà? và Vì sao chúng ta phải đối xử thân thiện với động vật?.

Phương pháp giải:

Đọc kĩ hai văn bản

Lời giải chi tiết:

Câu 2

Trả lời câu hỏi 2 Bài tập viết, SBT trang 24 Ngữ văn 6 Cánh diều, tập 2

Tại sao có thể coi hai văn bản Tại sao nên có vật nuôi trong nhà? và Vì sao chúng ta phải đối xử thân thiện với động vật? là những bài trình bày suy nghĩ về một vấn đề đáng quan tâm?

Phương pháp giải:

Đọc kĩ và hiểu nội dung của hai văn bản

Lời giải chi tiết:

Hai văn bản đều nêu lên những suy nghĩ về động vật, vật nuôi, những con vật vốn rất gần gũi, quen thuộc và hữu ích đối với con người. Nhưng chúng cũng đang chịu sự đe dọa của con người; vì thế, bảo vệ và hiểu đúng động vật, vật nuôi là một vấn đề đáng quan tâm

Câu 3

Trả lời câu hỏi 3 Bài tập viết, SBT trang 24 Ngữ văn 6 Cánh diều, tập 2

Viết mở bài cho đề văn sau:

   Nhiều người cho rằng nên có vật nuôi trong nhà. Em có ý kiến như thế nào về vấn đề này?

Phương pháp giải:

Tự suy nghĩ

Lời giải chi tiết:

Mở bài tham khảo:

"Động vật nuôi vốn đã không còn xa lạ với cuộc sống của con người, nhiều người cho rằng nên có vật nuôi trong nhà."

"Việc nuôi thú cưng đem lại rất nhiều lợi ích cho con người, nhiều người cho rằng nên có vật nuôi trong nhà."

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Các bài liên quan: - Bài 8: Văn bản nghị luận