Giải Bài Mở đầu trang 5 Sách bài tập Ngữ văn 6 - Cánh diều


Giải Bài Mở đầu trang 5 Sách bài tập Ngữ văn 6 - Cánh diều

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 1

Trả lời câu hỏi 1 Bài mở đầu, SBT trang 5 Ngữ văn 6 Cánh diều

Các nội dung nào đã được nêu lên trong phần Yêu cầu cần đạt của Bài Mở đầu?

Phương pháp giải:

Đọc các bài học trong SGK Ngữ văn 6.

Lời giải chi tiết:

Đáp án C

Câu 2

Trả lời câu hỏi 2 Bài mở đầu, SBT trang 5 Ngữ văn 6 Cánh diều

Phương án nêu đúng những loại văn bản lớn trong SGK Ngữ văn 6?

A. Văn bản văn học, văn bản nghị luận, văn bản thông tin

B. Văn bản văn học, văn bản nghị luận, văn bản truyện

C. Văn bản nghị luận, văn bản thông tin, văn bản thơ lục bát

D. Văn bản nghị luận, văn bản thông tin, văn bản truyền thuyết

Phương pháp giải:

Đọc các bài học trong SGK Ngữ văn 6.

Lời giải chi tiết:

Đáp án A

Đáp án A. Văn bản văn học, văn bản nghị luận, văn bản thông tin

Câu 3

Trả lời câu hỏi 3 Bài mở đầu, SBT trang 5 Ngữ văn 6 Cánh diều

Phương án nào nêu tên các thể loại của văn bản văn học trong SGK Ngữ văn 6 ?

A. Truyện, thơ, văn bản thông tin

B. Truyện, thơ, văn bản nghị luận

C. Truyện thơ, kí

D. Truyện, văn nghị luận, văn bản thông tin.

Phương pháp giải:

Đọc các bài học trong SGK Ngữ văn 6.

Lời giải chi tiết:

Đáp án C

Câu 4

Trả lời câu hỏi 4 Bài mở đầu, SBT trang 5 Ngữ văn 6 Cánh diều

Trong Bài Mở đầu, mục I gồm: Đọc hiểu văn bản truyện; Đọc hiểu văn bản thơ; Đọc hiểu văn bản kí; Đọc hiểu văn bản nghị luận; Đọc hiểu văn bản thông tin; Rèn luyện tiếng Việt. Phương án nêu đúng nội dung chính các phần lớn của mỗi mục?

A. Nêu lên mục tiêu các bài học

B. Nêu lên các yêu cầu cần đạt

C. Tóm tắt nội dung các bài học

D. Tóm tắt cách đọc các văn bản

Phương pháp giải:

Đọc các mục I trong SGK Ngữ văn 6.

Lời giải chi tiết:

Đáp án C

Câu 5

Trả lời câu hỏi 5 Bài mở đầu, SBT trang 6 Ngữ văn 6 Cánh diều

a) SGK Ngữ văn 6 hướng dẫn em đọc hiểu những thể loại truyện nào? 

A. Truyền thuyết, cổ tích, đồng thoại, truyện ngắn

B. Truyền thuyết, truyện nước ngoài, truyện ngắn

C. Truyền thuyết, đồng thoại, truyện nước ngoài

D. Truyền thuyết, cổ tích, đồng thoại, truyện dân gian

b) Đọc mục 1. Đọc hiểu văn bản truyện trong SGK và điền vào cột bên phải tên văn bản có nội dung nêu ở cột bên trái:

Phương pháp giải:

Đọc các bài học trong SGK Ngữ văn 6.

Lời giải chi tiết:

a) Đáp án A

b)

Câu 6

Trả lời câu hỏi 6 Bài mở đầu, SBT trang 7 Ngữ văn 6 Cánh diều

Đọc mục 2. Đọc hiểu văn bản thơ trong SGK và điền vào cột bên phải tên văn bản có nội dung nêu ở cột bên trái:

Phương pháp giải:

Đọc mục 2. Đọc hiểu văn bản thơ trong SGK

Lời giải chi tiết:

Câu 7

Trả lời câu hỏi 7 Bài mở đầu, SBT trang 7 Ngữ văn 6 Cánh diều

Đọc mục 3. Đọc hiểu văn bản kí trong SGK và điền vào cột bên phải tên văn bản có nội dung nêu ở cột bên trái:

Phương pháp giải:

Đọc mục 3. Đọc hiểu văn bản kí trong SGK

Lời giải chi tiết:

Câu 8

Trả lời câu hỏi 8 Bài mở đầu, SBT trang 7,8 Ngữ văn 6 Cánh diều

Đọc mục 4. Đọc hiểu văn bản nghị luận trong SGK và điền vào cột bên phải tên văn bản có nội dung nêu ở cột bên trái:

Phương pháp giải:

Đọc mục 4. Đọc hiểu văn bản nghị luận trong SGK

Lời giải chi tiết:

Câu 9

Trả lời câu hỏi 9 Bài mở đầu, SBT trang 8 Ngữ văn 6 Cánh diều

Đọc mục 5. Đọc hiểu văn bản thông tin trong SGK và sắp xếp tên các văn bản thông tin theo hai đề tài vào bảng sau:

Phương pháp giải:

Đọc mục 5. Đọc hiểu văn bản thông tin trong SGK 

Lời giải chi tiết:

Câu 10

Trả lời câu hỏi 10 Bài mở đầu, SBT trang 9 Ngữ văn 6 Cánh diều

Phương án nào không phải là dạng bài tập tiếng Việt trong SGK Ngữ văn 6?

A. Nhận biết đơn vị tiếng Việt.

B. Phân tích tác dụng của đơn vị tiếng Việt 

C. Phân tích hệ thống các đơn vị tiếng Việt

D. Tạo lập đơn vị tiếng Việt. 

Phương pháp giải:

Đọc các dạng bài tập tiếng Việt trong SGK Ngữ văn 6

Lời giải chi tiết:

Đáp án D

Câu 11

Trả lời câu hỏi 11 Bài mở đầu, SBT trang 9 Ngữ văn 6 Cánh diều

Xác định tên các kiểu văn bản (Phần II. Học viết trong SGK) và yêu cầu cơ bản của mỗi kiểu văn bản tương ứng được rèn luyện viết ở SGK Ngữ văn 6.

Phương pháp giải:

Đọc các dạng bài thực hành viết ở SGK Ngữ văn 6

Lời giải chi tiết:

Câu 12

Trả lời câu hỏi 12 Bài mở đầu, SBT trang 9 Ngữ văn 6 Cánh diều

Phương án nào sau đây nêu đúng thứ tự các bước mà người viết cần thực hiện để viết một văn bản?

A. Tìm ý và lập dàn ý, chuẩn bị, viết bài, kiểm tra và chỉnh sửa bài viết

B. Chuẩn bị, tìm ý và lập dàn ý, viết bài, kiểm tra và chỉnh sửa bài viết

C. Lập dàn ý, chuẩn bị, tìm ý và viết bài, kiểm tra và chỉnh sửa bài viết

D. Tìm ý và chuẩn bị, lập dàn ý, viết bài, kiểm tra và chỉnh sửa bài viết

Phương pháp giải:

Đọc các dạng bài thực hành viết ở SGK Ngữ văn 6

Lời giải chi tiết:

Đáp án B

Câu 13

Trả lời câu hỏi 13 Bài mở đầu, SBT trang 10 Ngữ văn 6 Cánh diều

Xem phần III. Học nói và nghe trong SGK, điền tóm tắt các yêu cầu của kỹ năng nói và nghe theo bảng sau:

Phương pháp giải:

Đọc phần III. Học nói và nghe trong SGK

Lời giải chi tiết:

Câu 14

Trả lời câu hỏi 14 Bài mở đầu, SBT trang 10 Ngữ văn 6 Cánh diều

Xem phần Cấu trúc của sách Ngữ văn 6 và ghi nhiệm vụ của HS vào cột phải.

Phương pháp giải:

Xem phần Cấu trúc của sách Ngữ văn 6

Lời giải chi tiết:

Loigiaihay.com


Bình chọn:
3.5 trên 6 phiếu

Các bài liên quan: - Bài mở đầu