Giải bài 5 trang 33 Tập bản đồ Địa lí 10


Giải bài 5 trang 33 Tập bản đồ Địa lí 10, Dựa vào nội dung SGK kết hợp với các kiến thức đã học, em hãy nêu rõ các đặc điểm của đô thị hóa và những ảnh hưởng của quá trình đô thị hóa đến sự phát triển kinh tế - xã hội và môi trường.

Đề bài

Dựa vào nội dung SGK kết hợp với các kiến thức đã học, em hãy nêu rõ các đặc điểm của đô thị hóa và những ảnh hưởng của quá trình đô thị hóa đến sự phát triển kinh tế - xã hội và môi trường.

* Đặc điểm của đô thị hóa.........................

* Ảnh hưởng tích cực của đô thị hóa..........

* Ảnh hưởng tiêu cực của đô thị hóa..........

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Xem lại kiến thức đô thị hóa - Xem chi tiết

Lời giải chi tiết

* Đặc điểm của đô thị hóa:

- Dân cư thành thị có xu hướng tăng nhanh.

- Dân cư tập trung vào các thành phố lớn và cực lớn.

- Phổ biến lối sống thành thị.

* Ảnh hưởng tích cực của đô thị hóa:

- Góp phần đẩy nhanh tốc độ tăng trưởng kinh tế, chuyển dịch cơ cấu kinh tế và cơ cấu lao động.

- Làm thay đố sự phân bố dân cư và lao động.

- Thay đổi các quá trình sinh, tử và hôn nhân ở đô thị,...

* Ảnh hưởng tiêu cực của đô thị hóa:

Sự di dân tự do từ nông thôn lên thành thị dẫn đến:

- Nông thôn mất đi một phần lớn nhân lực.

- Gây sức ép lên kinh tế, xã hội và môi trường đô thị:

   + Thất nghiệp, thiếu việc làm.

   + Phân hóa giàu nghèo, chất lượng cuộc sống không đảm bảo, điều kiện sinh hoạt thiếu thốn.

   + Ô nhiễm môi trường (đất, nước, không khí,...)

   + Xuất hiện nhiều hiện tượng tiêu cực trong đời sống kinh tế - xã hội.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Địa lí lớp 10 - Xem ngay

Tham Gia Group Dành Cho 2K9 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí