Giải bài 2 trang 66 Tập bản đồ Địa lí 10


Đề bài

Dựa vào bảng số liệu sau:

Tỉ trọng của một số khu vực và một số nước trong xuất khẩu và nhập khẩu trên thế giới năm 2008 (đơn vị: %)

* Nhận xét tỉ trọng của Hoa Kì, Liên minh châu Âu, Nhật Bản trong cơ cấu xuất nhập khẩu của thế giới.

* Vai trò của Trung Quốc và các nước ASEAN trong thị trường xuất nhập khẩu thế giới.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Kĩ năng phân tích, nhận xét bảng số liệu.

Lời giải chi tiết

* Nhận xét tỉ trọng của Hoa Kì, Liên minh châu Âu, Nhật Bản trong cơ cấu xuất nhập khẩu của thế giới:

Hoa Kì, Liên minh châu Âu, Nhật Bản là 3 trung tâm kinh tế hàng đầu thế giới.

- Liên minh châu Âu dẫn đầu thế giới về thương mại, tỉ trọng xuất khẩu đạt 26,2%, chiếm đến 1/4 trong cơ cấu xuất khẩu của thế giới. Tỉ trong nhập khẩu đạt 37,9%, chiếm hơn 1/3 trong cơ cấu nhập khẩu của thế giới.

- Hoa Kì chiếm tỉ trọng khá cao trong cơ cấu xuất nhập khẩu của thế giới, với tỉ trong xuất khẩu chiếm 8% trong cơ cấu xuất khẩu toàn thế giới và tỉ trọng nhập khẩu chiếm 13,2% trong cơ cấu nhập khẩu của thế giới.

- Nhật Bản là quốc gia có tỉ trọng tương đối cao trong cơ cấu xuất, nhập khẩu của thế giới. Tỉ trọng xuất, nhập khẩu của Nhật Bản trong cơ cấu xuất khẩu, nhập khẩu của thế giới lần lượt là 4,9% và 4,6 % (cao hơn tỉ trọng xuất, nhập khẩu của cả châu Phi).

* Vai trò của Trung Quốc và các nước ASEAN trong thị trường xuất nhập khẩu thế giới.

Trung Quốc và các nước ASEAN có đóng góp tương đối lớn trong thị trường xuất nhập khẩu thế giới.

- Tỉ trọng xuất khẩu của Trung Quốc chiếm 8,9% trong cơ cấu xuất khẩu của thế giới, tỉ trọng nhập khẩu chiếm 6,9% trong cơ cấu nhập khẩu của thế giới.

- Tỉ trọng xuất khẩu của ASEAN chiếm 6,2% trong cơ cấu xuất khẩu của thế giới, tỉ trọng nhập khẩu chiếm 5,7% trong cơ cấu nhập khẩu của thế giới.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Địa lí lớp 10 - Xem ngay

>> Học trực tuyến Lớp 10 tại Tuyensinh247.com, Cam kết giúp học sinh học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.