Bài 24: Phân bố dân cư. Các loại hình quần cư và đô thị hóa

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu
Bài 1 trang 31 Tập bản đồ Địa lí 10 Bài 1 trang 31 Tập bản đồ Địa lí 10

Giải bài 1 trang 31 Tập bản đồ Địa lí 10, Dựa vào bản đồ giáo khoa địa lí treo tường “Dân cư và đô thị lớn trên thế giới” kết hợp với hình 25 trong SGK ban chuẩn hoặc hình 35.1 ban nâng cao và các kiến thức đã học, em hãy nêu rõ”

Xem chi tiết
Bài 2 trang 31 Tập bản đồ Địa lí 10 Bài 2 trang 31 Tập bản đồ Địa lí 10

Giải bài 2 trang 31 Tập bản đồ Địa lí 10, Em hãy ghép tên các khu vực phân bố dân cư vào các địa bàn tương ứng:

Xem chi tiết
Bài 3 trang 32 Tập bản đồ Địa lí 10 Bài 3 trang 32 Tập bản đồ Địa lí 10

Giải bài 3 trang 32 Tập bản đồ Địa lí 10, Dựa vào bảng số liệu “Diện tích, dân số phân theo châu lục năm 2009” dưới đây:

Xem chi tiết
Bài 4 trang 33 Tập bản đồ Địa lí 10 Bài 4 trang 33 Tập bản đồ Địa lí 10

Giải bài 4 trang 33 Tập bản đồ Địa lí 10, Dựa vào nội dung SGK, em hãy điền vào chỗ chấm (...) ở bảng dưới đây những thông tin cần thiết về hai loại hình quần cư nông thôn và quần cư thành thị.

Xem chi tiết
Bài 5 trang 33 Tập bản đồ Địa lí 10 Bài 5 trang 33 Tập bản đồ Địa lí 10

Giải bài 5 trang 33 Tập bản đồ Địa lí 10, Dựa vào nội dung SGK kết hợp với các kiến thức đã học, em hãy nêu rõ các đặc điểm của đô thị hóa và những ảnh hưởng của quá trình đô thị hóa đến sự phát triển kinh tế - xã hội và môi trường.

Xem chi tiết

Các chương, bài khácGửi bài