Bài 4 trang 44 tập bản đồ Lịch sử 10


Giải bài 4 trang 44 tập bản đồ Sử 10. Đánh dấu x vào ô trống ứng với ý em cho là đúng

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Đánh dấu x vào ô trống ứng với ý em cho là đúng.

Câu 1

Ô. Crômoen - hình 52 trang 145 trong SGK - gắn với sự kiện nào của Cách mạng tư sản Anh?

☐ Tuyên chiến với lực lượng của nhà vua, quý tộc phong kiến và Giáo hội Anh.

☐ Người đứng đầu nước cộng hòa Anh khi vua Sác lơ I bị xử tử vào đầu năm 1649.

☐ Người đã đưa quân chinh phục Ailen và Xcốtlen, thiết lập nền độc tài quân sự năm 1653 với tước Bảo hộ công.

☐ Người đã đưa Vinhem Ôrangiơ lên ngôi vua vào tháng 12 năm 1688.

Phương pháp giải:

Xem lại mục 2. Cách mạng tư sản Anh

Lời giải chi tiết:

☒ Người đứng đầu nước cộng hòa Anh khi vua Sác lơ I bị xử tử vào đầu năm 1649.

☒ Người đã đưa quân chinh phục Ailen và Xcốtlen, thiết lập nền độc tài quân sự năm 1653 với tước Bảo hộ công.

Câu 2

Cách mạng tư sản Anh đã đạt được những kết quả gì?

☐ Củng cố và duy trì sự phát triển của chế độ phong kiến.

☐ Lật đổ chế độ phong kiến.

☐ Đưa tầng lớp nhân dân lao động lên làm chủ chính quyền.

☐ Mở đường cho chủ nghĩa tư bản phát triển.

Phương pháp giải:

Xem lại mục 2. Cách mạng tư sản Anh

Lời giải chi tiết:

☒ Lật đổ chế độ phong kiến.

☒ Mở đường cho chủ nghĩa tư bản phát triển.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Lịch sử lớp 10 - Xem ngay

>> Học trực tuyến Lớp 10 tại Tuyensinh247.com, Cam kết giúp học sinh học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.