Bài 2 trang 43 tập bản đồ Lịch sử 10


Giải bài 2 trang 43 tập bản đồ Sử 10. Đánh dấu x vào ô trống ứng với ý em cho là đúng

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Đánh dấu x vào ô trống ứng với ý em cho là đúng.

Câu 1

Đến giữa thế kỉ XVI, nhân dân Nêđéclan chịu sự thống trị của quốc gia nào?

☐ Anh

☐ Pháp

☐ Tây Ban Nha

☐ Bồ Đào Nha

Phương pháp giải:

Xem lại mục 1. Cách mạng Hà Lan

Lời giải chi tiết:

☒ Tây Ban Nha

Câu 2

Cách mạng Hà Lan được hoàn thành vào năm nào?

☐ Năm 1567

☐ Năm 1579

☐ Năm 1609

☐ Năm 1648

Phương pháp giải:

Xem lại mục 1. Cách mạng Hà Lan

Lời giải chi tiết:

☒ Năm 1648

Câu 3

Cách mạng Hà Lan đã được những kết quả gì?

☐ Thống nhất hệ thống tiền tệ, đo lường, tổ chức quân sự và chính sách đối ngoại.

☐ Củng cố và mở rộng quan hệ sản xuất phong kiến.

☐ Bảo vệ Giáo hội và chống lại đạo Canvanh.

☐ Thống nhất các tỉnh miền Bắc Nêđéclan thành một nước cộng hòa độc lập.

Phương pháp giải:

Xem lại mục 1. Cách mạng Hà Lan

Lời giải chi tiết:

☒ Thống nhất hệ thống tiền tệ, đo lường, tổ chức quân sự và chính sách đối ngoại.

☒ Thống nhất các tỉnh miền Bắc Nêđéclan thành một nước cộng hòa độc lập.

Câu 4

Cách mạng Hà Lan có ý nghĩa lịch sử như thế nào?

☐ Khẳng định tính ưu việt của chế độ phong kiến lúc bấy giờ.

☐ Là cuộc cách mạng tư sản đầu tiên trên thế giới, báo hiệu một thời đại mới - thời địa của các cuộc cách mạng tư sản.

☐ Báo hiệu một thời kì mới của các cuộc cách mạng vô sản.

☐ Mở đường cho chủ nghĩa tư bản phát triển.

Phương pháp giải:

Xem lại mục 1. Cách mạng Hà Lan

Lời giải chi tiết:

Chọn đáp án:

- Là cuộc cách mạng tư sản đầu tiên trên thế giới, báo hiệu một thời đại mới - thời địa của các cuộc cách mạng tư sản.

- Mở đường cho chủ nghĩa tư bản phát triển.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Lịch sử lớp 10 - Xem ngay

>> Học trực tuyến Lớp 10 tại Tuyensinh247.com, Cam kết giúp học sinh học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.