Giải bài 3 trang 43 vở bài tập Địa lí 8


Giải bài 3 trang 43 vở bài tập Địa lí 8, Để bảo vệ môi trường, con người cần: A. giảm bớt tốc độ khai thác tài nguyên thiên nhiên. B. hành động phù hợp với sự phát triển bền vững của môi trường. C. hạn chế tốc độ phát triển kinh tế. D. tất cả đều đúng.

Đề bài

Để bảo vệ môi trường, con người cần:

A. giảm bớt tốc độ khai thác tài nguyên thiên nhiên.

B. hành động phù hợp với sự phát triển bền vững của môi trường.

C. hạn chế tốc độ phát triển kinh tế.

D. tất cả đều đúng.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

SGK/75, địa lí 8 cơ bản.

Lời giải chi tiết

Để bảo vệ môi trường, con người cần: Giảm bớt tốc độ khai thác tài nguyên thiên nhiên, hành động phù hợp với sự phát triển bền vững của môi trường và hạn chế tốc độ phát triển kinh tế,…

Chọn: D.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
3.7 trên 7 phiếu

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Địa lí lớp 8 - Xem ngay

Tham Gia Group Dành Cho 2K11 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí