Giải bài 2 trang 9 Tập bản đồ Địa lí 10


Giải bài 2 trang 9 Tập bản đồ Địa lí 10, Dựa vào sơ đồ sau, em hãy xác định bốn ngày mở đầu của bốn mùa ở các nước miền ôn đới bán cầu Nam:

Đề bài

Dựa vào sơ đồ sau, em hãy xác định bốn ngày mở đầu của bốn mùa ở các nước miền ôn đới bán cầu Nam:

Mùa xuân ngày.....................              Mùa thu ngày.....................

 

Mùa hạ ngày.....................                  Mùa đông ngày.....................

Dựa vào sơ đồ sau, em hãy xác định bốn ngày mở đầu của bốn mùa ở các nước miền ôn đới bán cầu Nam:

Mùa xuân ngày.....................

Mùa thu ngày.....................

Mùa hạ ngày.....................

Mùa đông ngày.....................

 

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Kĩ năng khai thác lược đồ/bản đồ, sơ đồ.

Lời giải chi tiết

Mùa xuân ngày 23 tháng 9                 Mùa thu ngày 21 tháng 3

Mùa hạ ngày 22 tháng 12                   Mùa đông ngày 22 tháng 6

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4 trên 5 phiếu
  • Giải bài 3 trang 10 Tập bản đồ Địa lí 10

    Giải bài 3 trang 10 Tập bản đồ Địa lí 10, Sơ đồ sau là vị trí của Trái Đất vào ngày Xuân phân (21-3) và ngày Thu phân (23-9).

  • Giải bài 4 trang 10 vở bài tập Địa lí 10

    Giải bài 4 trang 10 vở bài tập Địa lí 10, Sơ đồ sau là vị trí của Trái Đất vào ngày Hạ chí (22-6) và ngày Đông chí (22-12). Em có nhận xét về độ dài ban ngày và ban đêm ở tất cả các vĩ độ khác nhau trên Trái Đất.

  • Giải bài 1 trang 9 Tập bản đồ Địa lí 10

    Giải bài 1 trang 9 Tập bản đồ Địa lí 10, Dựa vào đường chuyển động biểu kiến của Mặt Trời trong một năm ở hình dưới đây, em hãy điền nội dung phù hợp vào chỗ chấm (...) trong câu dưới đây:

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Địa lí lớp 10 - Xem ngay

Tham Gia Group Dành Cho 2K9 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí