Bài 2 trang 7 tập bản đồ Lịch sử 9


Đề bài

Em hãy nêu những nhận xét về sự tan rã của hệ thống thuộc địa của chủ nghĩa đế quốc - thực dân theo từng giai đoạn của phong trào giải phóng dân tộc.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Xem lại Bài 3: Quá trình phát triển của phong trào giải phóng dân tộc và sự tan rã của hệ thống thuộc địa

Lời giải chi tiết

Nhận xét:

- Sau Chiến tranh thế giới thứ hai phong trào đấu tranh giành độc lập của nhân dân thế giới diễn ra mạnh mẽ trên khắp các khu vực. Và với những thắng lợi của các nước đã làm hệ thống thuộc địa của chủ nghĩa đế quốc - thực dân dần dần bị tan rã.

- Phong trào đấu tranh diễn ra mạnh mẽ và sớm nhất ở châu Á sau đó lan rộng ra các nước châu Phi và Mĩ La-tinh.

- Từ cuối những năm 70 chủ nghĩa thực dân chỉ còn tồn tại dưới hình thức cuối cùng của nó là chế độ phân biệt chủng tộc. Năm 1993, chế độ phân biệt chủng tộc bị xóa bỏ ở Nam Phi đánh dấu sự sụp đổ hoàn toàn hệ thống thuộc địa của chủ nghĩa đế quốc.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4 trên 5 phiếu

>> Học trực tuyến lớp 9 và luyện vào lớp 10 tại Tuyensinh247.com. , cam kết giúp học sinh lớp 9 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.