Giải bài 2 trang 33 vở bài tập Địa lí 8


Đề bài

Điền nội dung (tăng hoặc giảm) vào sơ đồ thể hiện xu hướng thay đổi tỉ trọng của các khu vực kinh tế trong GDP của khu vực Đông Nam Á.

XU HƯỚNG THAY ĐỔI TỈ TRỌNG CỦA CÁC NGÀNH TRONG GDP

Nông nghiệp …………..

Công nghiệp: ………….

Dịch vụ: ……………..

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Xem lại kiến thức cơ cấu kinh tế Đông Nam Á - Xem chi tiết

Lời giải chi tiết

XU HƯỚNG THAY ĐỔI TỈ TRỌNG CỦA CÁC NGÀNH TRONG GDP


Nông nghiệp Giảm

Công nghiệp: Tăng

Dịch vụ: Tăng

 

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.4 trên 5 phiếu

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Địa lí lớp 8 - Xem ngay

>> Học trực tuyến lớp 9 và luyện vào lớp 10 tại Tuyensinh247.com. , cam kết giúp học sinh lớp 9 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.