Bài 2 trang 29 tập bản đồ Lịch sử 9


Đề bài

Quan sát hình 41 trong SGK, hãy đánh dấu X vào ô trống ứng với ý em cho là đúng.

Cử tri Sài Gòn bỏ phiếu bầu quốc hội khóa I

+) Tổng tuyển cử bầu cử Quốc hội khóa 1 của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa diễn ra vào ngày nào?

☐ Ngày 19 – 8 – 1945.

☐ Ngày 2 – 9 – 1945.

☐ Ngày 6 – 1 – 1946.

☐ Ngày 2 – 3 – 1946.

+) Đảng và Chính phủ đã có những biện pháp gì để diệt giặc đói, giặc dốt và giải quyết khó khăn.

☐ Tăng gia sản xuất, tổ chức “ngày đồng tâm” để có thêm gạo cứu đói.

☐ Tăng cường hợp tác quốc tế để xin viện trợ về kinh tế và khoa học – kĩ thuật.

☐ Lập cơ quan Bình dân học vụ và kêu gọi toàn dân tham gia xóa nạn mù chữ.

☐ Xây dựng “Quỹ độc lập” và phong trào “Tuần lễ vàng” để nhân dân tự nghuyện đóng góp tiền của, vàng bạc ủng hộ Chính phủ.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Xem lại mục 2. Bước đầu xây dựng xã hội mới và mục 3. Diệt giặc đói, giặc dốt và giải quyết khó khăn về tài chính

Lời giải chi tiết

+) Tổng tuyển cử bầu cử Quốc hội khóa 1 của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa diễn ra vào ngày nào?

☒ Ngày 6 – 1 – 1946.

+) Đảng và Chính phủ đã có những biện pháp gì để diệt giặc đói, giặc dốt và giải quyết khó khăn.

☒ Tăng gia sản xuất, tổ chức “ngày đồng tâm” để có thêm gạo cứu đói.

☒ Lập cơ quan Bình dân học vụ và kêu gọi toàn dân tham gia xóa nạn mù chữ.

☒ Xây dựng “Quỹ độc lập” và phong trào “Tuần lễ vàng” để nhân dân tự nghuyện đóng góp tiền của, vàng bạc ủng hộ Chính phủ.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

>> Học trực tuyến lớp 9 và luyện vào lớp 10 tại Tuyensinh247.com. , cam kết giúp học sinh lớp 9 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.